Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Industriutbildning – CNC-Tekniker / Svetsare / Industrismed

Industriteknik |Yrkesvux med språkstöd

Detta är en hel yrkesutbildning där du kan välja en inriktning. Du kan välja mellan CNC-tekniker, svetsare eller industrismed samtidigt som du läser sfi-kurs D eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå.

Utbildningen startar med en gemensam del för alla tre inriktningarna. Den gemensamma delen innehåller en grund till industriteknik och är en viktig del att ta avstamp från när du väljer din inriktning.
Under slutet av period 1 kommer du att välja inriktning på din utbildning.

CNC-tekniker
Som CNC-tekniker kommer du att arbeta med tekniska lösningar för att lösa mänskliga problem.
Du kommer att läsa ritningar och omvandla ritningen till något konkret och gärna tredimensionellt.
Du får lära dig att hantera verktyg, maskiner och datorstyrda maskiner.

Svetsare
Som svetsare kan du jobba med olika svetsmetoder och med många olika material inom flera olika branscher. Svets och sammanfogning förekommer i allt från tillverkning av avancerad medicinsk utrustning till husbyggnad.

Industrismed/Stålbyggare
En industrismed jobbar med tillverkning och montage av byggnadsstommar. Om du är intresserad av att vara en del av att bygga upp dagens samhälle så är det här rätt inriktning för dig.

Viktig information

Inget krav på körkort finns men kan vara meriterande vid framtida anställning. Även datorvana rekommenderas då en stor del av utbildningen är digital och genomförs med datorstyrda maskiner.  Stor fördel om du har tillgång till dator och internet hemma för att underlätta studierna. Att kunna de fyra räknesätten underlättar lärandet.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Först läser du yrkeskurser som ger dig en bred bas. Du tränar på att bearbeta material med olika verktyg och maskiner och du lär dig också hur en tillverkningsprocess ser ut inom industrin och hur industrilösningar utvecklar och påverkar människans livsvillkor. Att läsa och förstå en ritning är avgörande  och det får du lära dig på utbildningen.
Utbildningen varvar teori med praktik.

CNC-tekniker
Som CNC-tekniker (CNC –  Computer Numerical Control , ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner) arbetar du med datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskiner tillverkar du detaljer av främst metall. Maskinerna programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM -underlag.
Om förutsättningar finns kan du ansöka om att få göra provet för grönt CNC-certifikat under din studietid. Läraren bedömer om du har förutsättningar att klara certifiktatet.  

Svetsare
I början av utbildningen får du lära dig grundläggande industriteknik och grundläggande svetsteknik och därefter väljer du en av följande inriktningar; svetsmetoderna MIG/MAG, MMA eller TIG.
Om du under utbildningen bedöms ha förutsättningar att klara en svetsarprövning har du möjlighet att få göra en sådan prövning. Läraren bedömer om du har förutsättningar att klara en sådan prövning.

Smed och stålbyggare
I början av utbildningen får du lära dig grundläggande industriteknik och grundläggande svetsteknik och därefter kommer du få möjlighet att lära dig om sammanfogning samt gassvetsning.
Om du under utbildningen bedöms ha förutsättningar att klara en svetsarprövning har du möjlighet att få göra en sådan prövning. Läraren bedömer om du har förutsättningar att klara en sådan prövning.

Utbildningen leder till

CNC-tekniker
Du kan exempelvis  få arbete inom tillverkningsindustrin, inom  fordons-, flygplans- livsmedels- eller möbelindustrin.
Som CNC-tekniker arbetar du ofta skift. Exempel på framtida arbetsuppgifter kan vara; att kvalitetsäkra produkterna både ekonomiskt och produktionsmässigt; genomföra kvalitetskontroller på slutprodukter; utveckla ny produktdesign. 
Utbildningen rustar även för vidare studier inom industribranschen. 

Svetsare
Svetsning utförs exempelvis inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete.  Även inom byggbranschen är arbetsmöjligheterna goda och idag har t.ex. ca 75% av byggnaderna en stålkonstruktion som det krävs svetsarprövning för att få arbeta med.

Industrismed/stålbyggare
Vanligast är att en industrismed arbetar som smeder och stålbyggare vid tillverkning och montage av byggnadsstommar som till exempel broar, arenor, industribyggnader eller vanliga bostads- och kontorsbyggnader. En smed kan också arbeta med konstsmide som tex trädgårdsstaket.

Kostnader för eleven

Ca 2.300 kronor för kurslitteratur och arbetskläder

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Besöket kan eventuellt ordnas digitalt. Kontakta: jannica.rask@veldikompetens.se för vidare information

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats. Ca 50% av din utbildningstid kommer att vara arbetsplatsförlagd.

Apl-perioder:

En stor del av utbildningen sker ute på en arbetsplats, apl-plats, och du kommer att få göra flera APL perioder under din utbildning.

Antagning

Om du blir antagen till utbildningen blir du kallad till digitalt möte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Norra Deltavägen 1-3, Maskingatan 5
Utbildningsanordnare: Veldi Kompetenscenter https://www.veldikompetens.se/
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Industriteknik

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

72 veckor

Poäng:

1 750

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRS-ICS-2301-GG

Studieperioder

Termin 1;  2023-01-09 – 2023-07-07
Termin 2;  2023-08-07 – 2023-12-22
Termin 3;  2024-01-08 – 2024-07-05