Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Inköp och logistik

Försäljning och service |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Är du redo att investera i din framtid och öppna dörrarna till spännande möjligheter? Lärlingsutbildningen inom inköp och logistik är skräddarsydd för vuxna som strävar efter att bli experter inom branschen. Genom att välja vår utbildning kommer du inte bara få de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för ett jobb inom branschen, utan också öppna upp för fantastiska karriärmöjligheter och möjligheter till vidareutbildning inom yrket exempelvis som YH-utbildning. Dessutom ingår truckkort samt plocklagerhantering som en del i utbildningen vilket ger dig ett försprång till exempelvis jobb inom lager.

Exempel på yrken du kan arbeta med efter denna utbildning: Logistiker, Inköpare, Inköpsassistent, Lagerarbetare, Kundtjänstmedarbetare.  

För vissa yrken kan det vara aktuellt med kompletterande utbildning inom YH och på Högskolan, beroende på vad arbetsgivaren efterfrågar. Läs gärna vidare om karriärmöjligheter på: https://karriarihandeln/yrkeskartan

Sätt kursen mot en givande framtid inom inköp och logistik. Investera i dig själv och öppna dörrarna till en värld av möjligheter! Ansök nu och låt din karriärresa börja!

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Det är inget studieuppehåll över julen 2024/2025 utan du kommer arbeta med självstudier hemifrån, eller apl under mellandagarna.

Eftersom utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning så kommer du att genomföra den största delen ute på en arbetsplats (minst 70 %). Den teoretiska delen av utbildningen kommer du att genomföra på Elof Lindälvs gymnasium.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

70% av utbildningen genomförs på en arbetsplats.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningens längd är ett läsår (2 terminer) och utbildningen kommer hantera:

Inköpsprocessen: från att identifiera behov till att förhandla och genomföra affärer kommer du att få en djupgående förståelse för hela inköpsprocessen.

Logistikhantering: lär dig att optimera flödet av varor och tjänster genom hela leveranskedjan och maximera effektiviteten.

Dataanalys: bygg upp dina kunskaper inom dataanalys för att fatta informerade beslut och optimera prestanda. 

Kommunikation och förhandling: bli en skicklig kommunikatör och förhandlare för att säkerställa framgångsrika affärsrelationer.

Varför välja vår utbildning?

Truckkort inkluderat: Vår utbildning fokuserar inte bara på teoretiska aspekter utan ger dig också praktisk erfarenhet. Vi erbjuder truckkortsutbildning som en integrerad del av utbildningen, vilket ger dig en konkurrensfördel på arbetsmarknaden och ökar din anställningsbarhet.

Praktisk erfarenhet på arbetsplats: Större delen av vår utbildning äger rum på arbetsplatsen, vilket ger dig verklig insikt och förbereder dig för utmaningarna inom inköp och logistik.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Det är inga inga kostnader för kursmaterial. Däremot tillkommer en kostnad på ca 650 kr för skyddsskor som du behöver när du är på APL och när du genomför truckkortsutbildning.

Tänk på att

Skyddsskor är ett krav för genomförande av truckortsutbildningen. Du kommer arbeta med dator vid exempelvis genomförande av uppgifter och vid inlämningar, så det är bra om du har datorvana.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRL-FIL-2408-KA

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungsbacka

Utbildningsform

Lärlingsvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-12 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-06-13


Övrig information

Skola

Elof Lindälvs gymnasium Vux

Plats för utbildningen

Kungsbacka

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Kungsbacka

Besöksadress

Lindälvs gata 3, intill Kungsmässan