Gå till GRvux startsida

It-support och servicedesktekniker

Data/IT |Yrkesvux

Intresserad av IT, service och teknik?
Med den här utbildningen till IT support- och servicetekniker får du de kompetenser som krävs för att på ett professionellt sätt arbeta med ärenden i en teknisk IT-miljö.

Viktig information

Datavana och serviceintresse är en fördel.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll består av ett antal gymnasiala kurser inom Dator- och kommunikationsteknik. Kurser och innehåll har noga valts ut i nära samarbete med arbetslivet.

Efter utbildningen kommer du bl a. erhålla kunskaper och färdigheter i:
 
– Windows 10
– Windows Server
– Powershell
– Active Directory
– Microsoft Office 365
– Nätverksteknik
– VPN
– HyperV 

Utbildningen leder till

Utbildningen leder till  kompetens som IT-supporttekniker där huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge användare IT-support onsite, via telefon, mejl och remote på 1-2:nd line nivå.

Utbildningen ska även leda till att du utvecklar din förmåga att möta och kommunicera med kunder och uppdragsgivare på ett serviceinriktat och kvalitetsmedvetet sätt. Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt samt att dokumentera ditt arbete. Utbildningen kommer varvas med praktiska, laborativa och med teoretiska moment.

För att du på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll bör du behärska det svenska och engelska språket i tal och skrift samt ha god datorvana.

Kostnader för eleven

Kurslitteratur  1000 – 1500 kr. Eventuella ytterligare kostnader kan förekomma för den som vill certifiera sina kunskaper, vilket är frivilligt.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår 15% arbetsplatsförlagt lärande, APL,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Du får vara beredd på att din APL-plats kan ligga långt från din bostad.

Apl-perioder

APL-perioden är  åtta veckor sammanhängande och genomförs under utbildningens andra termin.

Antagning

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Campus Mölndal, Krockslätts Fabriker 12A
Utbildningsanordnare: Campus Mölndal
Ansvarig vuxenutbildning: Mölndal

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik
– Engelska

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

El och Energi

Utbildningsort:

Mölndal

Längd:

46 veckor

Poäng:

980

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-IST-2301-ML

Studieperioder

2023-01-16 – 2023-07-07
2023-08-07 – 2023-12-29