Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Kock inom storkök/lunchrestaurang

Restaurang och livsmedel |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Det finns ett stort behov av utbildade kockar inom storkök och lunchrestaurang. På Elof Lindälvs restaurangskola får du en utbildning som är utvecklad och anpassad efter behoven på arbetsmarknaden.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Det är inget studieuppehåll över julen 2024/2025 utan du kommer arbeta med självstudier hemifrån under mellandagarna.

När du läser en lärlingsutbildning lär du dig nya yrkeskunskaper ute på en arbetsplats, men du gör också en viss del av utbildningen i skolan. Utbildningen startar med att du genomgår en sju veckor lång introduktion, där du går i skolan måndag, tisdag, fredag och får grundläggande kunskaper i vårt restaurangkök. Onsdag och torsdag får du hemuppgifter. Därefter börjar du din APL (arbetsplatsförlagt lärande) vissa veckor 4 dagar/vecka där du också studerar teori på skolan eller digitalt.

Undervisningen sker i Elof Lindälvsgymnasiets moderna utbildningskök med tillhörande restaurang. Skolan ligger på fem minuters promenadavstånd från Kungsbacka station. Pendeltåg går var femtonde minut från Göteborg och Mölndal.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår 70 % arbetsplatsförlagt lärande (apl) i utbildningen.

Innehåll

Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats åt dig. Du kan välja praktikplats beroende på om du vill inrikta dig mot storkök eller mot lunchrestaurang.  Vi samarbetar med Scandic och Strawberry (gamla Choice), där vi har flera av  våra APL platser och där du som elev får ett stort nätverk att skapa kontakter för fortsatt arbete. Vi försöker i viss mån anpassa APL platsen i ditt närområde.

Utbildningen kräver inte några förkunskaper eller erfarenheter från branschen men om du har arbetat inom restaurang eller storkök kan vi validera dina kunskaper under utbildningens gång. Validering innebär att man synliggör det du redan kan och gör en prövning. 

Samtliga kurser, 1050 poäng, är obligatoriska.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för arbetskläder, skor och litteratur uppgår till ca 2000 kr.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRL-KRS-2408-KA

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungsbacka

Utbildningsform

Lärlingsvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-12 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-05-30


Övrig information

Skola

Elof Lindälvs gymnasium Vux

Plats för utbildningen

Kungsbacka

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Kungsbacka

Studiebesök

Kontakta oss gärna om du vill komma på studiebesök, helena.fagerell@kungsbacka.se

Besöksadress

Lindälvs gata 3

Informationsmöte

Om du vill veta mer om utbildningen innan du ansöker är du välkommen till ett informationsmöte hos oss. Vi erbjuder informationsmöte måndagen den 15 april klockan 15.00. Maila oss om du vill komma, på helena.fagerell@kungsbacka.se . Informationsmötena kommer genomföras på Elof Lindälvsgymnaiset, Lindälvs gata 3 i Kungsbacka. Vi möter upp alla som kommer i södra entrén.