Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Kock storkök/lunchrestaurang

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som kock på exempelvis skola, förskola, sjukhus, äldreboende, hotell, lunchrestaurang eller  konferensanläggning.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En stor del av undervisningen sker på en arbetsplats. I arbetet får du lära dig att hantera all slags mat och livsmedel.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70 % av utbildningen är förlagt på en arbetsplats.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Du läser de kurser som ger dig behörighet att bli kock i storkök/lunchrestaurang.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för kläder och arbetsskor kan tillkomma.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRY-KRS-2404-ML

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-07-05
2024-08-12 – 2024-12-27
2025-01-06 – 2025-04-11


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Mölndal

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Mölndal

Studiebesök

Ta kontakt med campus@molndal.se om du vill göra studiebesök på skolan.

Besöksadress

Campus Mölndal, Krokslätts fabriker 12A, Mölndal