Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lager och logistik

Fordon och transport |Lärlingsvux med språkstöd

Om du är intresserad av att jobba med lagerhantering, planering och logistik kan du läsa den här utbildningen.
Som lagerarbetare och logistiker kommer du kunna arbeta inom många olika branscher, till exempel handel, industri och transport.

Viktig information

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.
APL platsen kan man själv anskaffa eller får hjälp från skolan. Vissa företag kräver utdrag ur belastningsregistret.
B-körkort kan vara en fördel. Du får vara beredd på restid till din apl-plats och kvällar/helg kan förrekomma.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Orienteringskurs  50p
Godshantering 100p
Transport och spedition 100p
Logistik1 100p
Plocklagerhanterig  100
Yrkessvenska 80p
Dataorientering 80p
SFI/Grundläggande svenska som andra språk

Utbildningen leder till

Är du intresserad av att jobba med lagerhantering, planering och logistik? Efter avslutad utbildning har du möjlighet att jobba som till exempel lagerarbetare och logistiker inom många olika branscher, till exempel handel, industri och transport.

Kostnader för eleven

Kostnader för litteraturböcker

Studiebesök

Du får möjlighet att besöka verksamhet inom din bransch som ger dig möjlighet att få en inblick i arbetet.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:

Minst 70% av utbildningstiden

Antagning

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Campus Mölndal
Krockslätts Fabriker 12A
Utbildningsanordnare: Campus Mölndal
Ansvarig vuxenutbildning: Mölndal

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs B eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Mölndal

Längd:

26 veckor

Poäng:

660

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, November 1, 2022

Anmälningskod:

GRX-LAL-2301-ML

Studieperioder:

Period 1 2023-01-09 – 2023-07-07