Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lager och logistik – Lärling

Fordon och transport |Lärlingsvux

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Viktig information

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är för dig som vill jobba på lager. Du lär dig köra truck och arbeta med den administation som finns på ett transportföretag. Du kommer lära dig grunder kring logistik, som exempelvis att arbeta på en terminal med omlastning, och planering av transporter, både inrikes och utrikes. Under utbildningen får du efter ett tag välja en inriktning. 

Inriktning Truckförare-Lagerarbete
Du får lära dig om lager och godshantering, exempelvis lastning och lossning av lastfordon samt hur man skyddar saker i samband med varuhantering och transporter. Att plocka varor och hantera dokument är andra arbetsmoment som ingår också, liksom truckutbildning, för truck typerna A och B truckar.

Inriktning Transportledare-Speditörassistent
Du får lära dig om transportledning och spedition, exempelvis att boka och planera transporter samt? att arbeta säkerhet. Du kommer även lära dig hur transporter in och ut ur landet går till, samt hur man skickar faktura, har kundkontakter och andra allmänna arbetsmoment.

Kurser
Logistik 1
Logistik 2
Lageradministration-terminallogistik
Lagerprocesser
Plockhantering
Godshantering
Inköp 1

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta inom lager och logistik inom inriktningarna.

Kostnader för dig

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv. Även kostnad kan tillkomma för resor.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna, och eventuellt prova annan inriktning. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen erättning från företaget under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

Antagning

Informationsmöte: Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Lerums vuxenutbildning, Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning
Avichai Arbiv 
Utbildningsledare  
avichai.arbiv@lerum.se
Telefon 1: 0302-521525
Telefon 2: 076-8863823

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Lerum

Längd:

40 veckor

Poäng:

940

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, November 1, 2022

Anmälningskod:

GRL-LAL-2301-LM

Studieperioder:

Period 1 2023-01-09 – 2023-06-30
Period 2 2023-07-31 – 2023-11-10