Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lager och logistik språkstöd

Fordon och transport |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Utbildningen är för dig som vill jobba på lager eller terminal. Du lär dig köra truck och arbeta med den administration som finns på ett lager eller transportföretag. Du kommer lära dig grunder kring logistik, som exempelvis transportslag, olika typer av lager och distributionskedjor.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Lärlingsutbildningen innebär att 80 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. I utbildningen ingår även truckutbildning, ADR-kurs, HLR och studiebesök.

Utbildningen startar med en orienteringskurs där du kommer att få ta del av information som du behöver för utbildningen, lärplattformen och branschen.

Har du erfarenhet av lagerarbete sedan tidigare kan detta valideras i din utbildning.

Du läser yrkeskurser samtidigt som du läser svenska grund/sfi och lär dig yrkessvenska.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på ett företag som lagerhåller varor, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Under utbildningen får du kunskaper inom lager, godshantering, transportlösningar och logistik som exempelvis lastning och lossning av lastfordon samt hur man skyddar saker i samband med varuhantering och transporter. Att plocka varor och hantera dokument både i analoga och digitala system. Dessutom ingår det truckutbildning A- och B-truck.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv. Du bekostar själv dina resor till din praktikplats.

Tänk på att

Då företagen kan hantera varor av högt värde kan bakgrundskontroller förekomma. Det kan därför behövas ett utdrag från belastningsregistret.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi B

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRX-LAL-2408-LM

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi B

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-07-04


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning lärling

Plats för utbildningen

Lerum

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Lerum

Studiebesök

Ta gärna kontakt med utbildningsledare susanne.petersson@lerum.se om du vill göra studiebesök på skolan.

Besöksadress

Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och olika yrkesområde du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.  Där får du också chans att ställa dina frågor.