Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lager och produktionsmedarbetare

Industriteknik |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Utbildningen är för dig som vill jobba på lager och inom produktion som operatör. Du kommer också att lära dig att arbeta inom produktion, du får en grund för monteringsarbete inom tillverkning.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Lärlingsutbildningen innebär att 80 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. I utbildningen ingår även truckutbildning, ADR-kurs, HLR och studiebesök.

Utbildningen startar med en orienteringskurs där du kommer att få ta del av information du behöver om utbildningen, lärplattformen och branschen.

Har du erfarenhet av lagerarbete och industriarbete sedan tidigare kan detta valideras i din utbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på ett företag som lagerhåller varor med lättare produktion, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Du lär dig köra truck och arbeta med den administration som finns på ett transportföretag. Du kommer lära dig grunder kring logistik, som exempelvis att arbeta på en terminal med omlastning, och planering av transporter, både inrikes och utrikes.

Du kommer också att lära dig att arbeta inom produktion, du får en grund för monteringsarbete inom tillverkning. Du lär dig arbetsmiljö och säkerhet, om verktyg och maskiner och olika produktionsflöden. Du får kunskaper om olika tillverkningsmetoder och lär dig ritningsläsning.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv. Du bekostar själv dina resor till din praktikplats.

Tänk på att

Då företagen kan hantera varor av högt värde kan bakgrundskontroller förekomma. Det kan därför behövas ett utdrag från belastningsregistret.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRL-LAP-2408-LM

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Lärlingsvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-03-28


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning lärling

Plats för utbildningen

Lerum

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Lerum

Studiebesök

Ta kontakt med utbildningsledare susanne.petersson@lerum.se om du vill göra studiebesök på skolan.

Besöksadress

Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och olika yrkesområde du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.  Där får du också chans att ställa dina frågor.