Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Larmtekniker

El och energi |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Ett utvecklande och omväxlande arbete som larmtekniker. Tekniska säkerhetslösningar utvecklas i dag i allt snabbare takt och säkerhetsbranschen behöver medarbetare med hög yrkeskompetens och trygghet i sitt yrkesutövande för att möta de allt högre kraven från försäkringsbolag och övriga aktörer.

Det vanliga är att yrkesinriktningen inom larmteknik antingen går mot mekanik eller mot elektronik. I denna utbildning rustas du istället för att möta marknadens ökande behov av helhetsperspektiv och kostnadseffektivitet när det gäller säkerhetssystem.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen innehåller mycket teoretiska lärargenomgångar samt enskilda övningsuppgifter. Den omfattar cirka 15 timmar lärarledda lektioner samt cirka 10 timmar lärarledd handledning i veckan. Varierande schema utifrån kursernas behov.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

APL genomförs i sex veckor under termin två.

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med att installera, programmera, dokumentera, driftsätta och underhålla olika säkerhetssystem till exempelpassagesystem, CCTV inbrotts- och brandlarm. Du får kunskap med inriktning mot det senaste inom området säkerhetsteknik.

Du kommer att få serva och underhålla olika typer av säkerhetssystem i olika miljöer. Den kunskap du får efterfrågas av olika aktörer och verksamheter, framför allt säkerhetsföretag och aktörer som svarar för drift och underhåll av säkerhetssystem. Vidare efterfrågas denna kompetens av företag som tillverkar och levererar säkerhetsprodukter.

Utsikterna att få anställning efter avslutad utbildning är mycket goda.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN.

Kostnader tillkommer för litteratur och ev. skyddskläder med ca 2000 kronor.

Tänk på att

För att bli anställningsbar efter genomförd utbildning bör du inte ha någon anmärkning i belastningsregistret.

För att bli anställningsbar med inriktning mot inbrottslarm efter genomförd utbildning måste du vara svensk medborgare.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information omansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-LST-2408-HA

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Härryda

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-12 – 2024-12-20
2025-01-06 – 2025-05-30


Övrig information

Skola

Härryda vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Härryda

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Härryda

Besöksadress

Långenäsvägen 5

Informationsmöte

Är du intresserad av utbildningen och vill komma och besöka oss är du välkommen att kontakta skolan.