Gå till GRvux startsida

Logistik och försäljning

Försäljning och service |Yrkesvux

Branschens behov har förändrats och efterfrågan av personal som kan hantera logistik, truckkörning, försäljning,
lageradministration och enklare hantering av sociala medier, marknadsföring har ökat.

Viktig information

Du behöver ha grundläggande datorkunskaper. Studierna är på heltid och det krävs hög närvaro för att klara utbildningen.

Det är inget studieuppehåll över julen 2022/2023 utan du kommer arbeta med självstudier hemifrån eller APL under mellandagarna.

Utbildningens innehåll

Truckutbildning.
Optimering när det gäller förbättringar eller ändringar på webbplats.
Kunna förstå hur AI kommer att utvecklas och påverka oss under de kommande åren. Lagerfunktioner, lagerhållning, varudistribution, leveransbevakning, plockmetoder. Entreprenörskap och eget företagande.
Praktisk säljkommunikation, säljarbete, kundpsykologi, kroppsspråk, kalkyl- och lönsamhetsberäkningar.
Affärsidé, marknadsföring och säljkampanjer.
Datorstöd i exponeringsarbetet.
Konsument- och marknadslagar.
Butikskommunikation och hur butiksmiljö påverkar kunden och att detta påverkar även butikens nätförsäljning.

Utbildningen leder till

Jobba inom lager

Jobba administrativt

Jobba inom butik, webb

Kostnader för eleven

Kostnad för skyddsskor vid truckutbildning, 300-500 kr.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: elevernas APL kan genomföras sammanhängande eller fördelat över terminerna. Tiden på APL för eleven är dock alltid motsvarande minst 15%.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Utbildningen genomförs på Elof Lindälvs gymnasium och ute på APL-företag. Utbildningsanordnare: Elof Lindälvs gymnasium
Ansvarig vuxenutbildning: Kungsbacka Vuxenutbildningen

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Försäljning och Service

Utbildningsort:

Kungsbacka

Längd:

42 veckor

Poäng:

1 000

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-FLF-2208-KA

Studieperiod:

2022-08-15 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-06-02