Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lokalvårdare

Hotell och turism |Yrkesvux med språkstöd

Viktig information

Utbildningen är en yrkesutbildning med en stor del arbetsplatsförlagt lärande, dvs en stor del av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.
.
Resten av tiden läser du yrkeskurser och svenska. Bra om du har en viss datavana.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Orienteringskurs  50p
Ergonomi  100p
Service och Bemötande  100p
Material och miljö 100p
Städservice 100p
Yrkessvenska 100p
Dataorientering 80p
SFI/Grundläggande svenska som andra språk

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med professionell lokalvård, t ex på kommuner, regioner, bemanningsföretag eller lokala företag inom branschen. Det finns möjlighet till SRY-certifiering.

Kostnader för eleven

Kostnader för eventuella litteraturböcker och arbetskläder kan förekomma

Studiebesök:

Du får möjlighet att besöka verksamhet inom din bransch som ger dig möjlighet att få en inblick i arbetet.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider.
Du får vara beredd på att det kan ibland vara lång väg att åka, det kan vara obekväma arbetstider såsom tidig morgon, kvällar eller helger. Arbetet kan vara fysiskt tungt och man kan också behöva köpa egna arbetskläder.

Antagning

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Campus Mölndal
Utbildningsanordnare: Mölndals Stad
Ansvarig vuxenutbildning: Campus Mölndal

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända. 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Hotell och Turism

Utbildningsort:

Mölndal

Längd:

26 veckor

Poäng:

630

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRS-HLV-2301-ML

Studieperioder:

2023-01-09 – 2023-07-07