Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Målare

Bygg och anläggning |Lärlingsvux med språkstöd

Viktig information

En lärlingsutbildning inom Komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har handledare på arbetsplatsen och yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.

Lärlingsutbildning med språkstöd innebär att du samtidigt studerar yrkeskurser och svenska, både i skolan och ute på arbetsplatsen. 

För att kunna bedöma om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och för att vara aktuellt för antagning, kommer du kallas till en intervju. Att du blir kallad till en intervju innebär inte att du är antagen till utbildningen.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är arbetsplatsförlagd och kommer att genomföras på de platser där Eksta Bostads AB och Brixly samverkar. Utbildningen startar på skolan med kartläggning av tidigare erfarenheter och kunskaper samt genomgång av grundläggande teoretiska och praktiska moment. Besök kommer att göras på arbetsplats för att på bästa sätt förbereda inför den arbetsplatsförlagda tiden. Därefter förläggs huvuddelen av utbildningen på arbetsplats. Om du arbetat inom branschen tidigare görs en validering, vilket kan göra din utbildning kortare.

En målare kan ha många olika arbetsplatser, vissa företag kan ha nya objekt flera gånger i veckan och vissa företag arbetar endast med stora omfattande måleriarbeten. En målare arbetar både inomhus och utomhus. Arbetsmoment som ingår är t ex: målningsarbeten på olika typer av ytor som vägg, tak, fasad, spackling och tapetsering.

Utbildningen leder till

Efter godkänd utbildning har du möjlighet att söka arbete hos ett stort antal måleriarbetsgivare. Du kommer också få ett brett kontaktnät inom branschen. Byggbranschen är i stort behov av kompetens inom många olika yrkesroller. Med en lärlingsutbildning får du meriterande yrkeserfarenheter samtidigt som du utbildar dig. Praktisk erfarenhet, studier och referenser i ett och samma paket. Utbildningen ger en bra grund till jobb och bra erfarenhet för den som vill utbilda sig vidare till andra jobb inom branschen, till exempel, arbetsledare, färgsättare.

Kostnader för eleven

Det kan tillkomma kostnader för arbetskläder samt nödvändig skyddsutrustning. Transport till och från arbetsplats samt mat får du själv stå för.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Kursen är förlagd till Elof Lindälvs Gymnasium, samt på någon av samarbetspartnernas arbetsplatser, i Göteborgsområdet. 
Utbildningsanordnare: Elof Lindälvs Gymnasium
Ansvarig vuxenutbildning: Kungsbacka Vuxenutbildning

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs B eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra. 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Bygg och Anläggning

Utbildningsort:

Kungsbacka

Längd:

57 veckor

Poäng:

1 300

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRX-MAL-2301-KA

Studieperioder

2023-01-16 — 2023-06-30
2023-07-31 — 2023-12-29
2024-01-01 — 2024-03-08

Utbildningen har ett planerat studieuppehåll på 4 veckor under sommaren. Det är inget studieuppehåll över julen utan du kommer arbeta med självstudier hemifrån under mellandagarna.