Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Målare

Bygg och anläggning |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som målare.

Här kan du läsa mer om yrket samt se på filmer:

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen är på en arbetsplats. Du har en handledare/lärare på arbetsplatsen och en yrkeslärare som hjälper dig genom utbildningen på skolan. Utbildningen är på heltid.

Innehåll

En utbildning till målare är för dig som vill arbeta med många saker inom måleriyrket. Du lär dig grunderna i måleriprocessen och får mer kunskap inom flera typer av måleri. Du ska kunna arbeta både inomhus och utomhus, i privata hus  och stora lokaler, nya hus, och även hus som behöver renoveras.

I skolan lär du dig i workshops  (du övar praktiskt) uppgifter som ger dig bättre måleriteknik som t ex gammaldags måleri och tapetsering. Du får teori en dag i veckan.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Komvux arrangerar praktikplatsen i samarbete med eleven. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. Detta kan kanske betyda att du börjar tidigt på morgonen. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats, som kan ligga i annan kommun. I regel får man ingen lön från företaget under utbildningen, däremot kan du ansöka om bidrag från CSN.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Eleven betalar själv kurslitteratur. Andra kostnader som t ex för arbetskläder och resor kan du också behöva betala.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska grund eller svenska som andraspråk grundläggande

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2023-04-03–2023-06-30

2023-07-31–2023-12-29

2024-01-02–2024-03-22


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning