Gå till GRvux startsida

Målare med språkstöd

Bygg och anläggning |Lärlingsvux med språkstöd

Lärlingsutbildning med språkstöd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen är på en arbetsplats. Du har en handledare/lärare på arbetsplatsen och en yrkeslärare samt svenskalärare på skolan som hjälper dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Lärlingsutbildning med språkstöd innebär att du samtidigt studerar yrkeskurser och svenska, både i skolan och ute på arbetsplatsen.

Utbildningens innehåll

En utbildning till målare är för dig som vill arbeta med många saker inom måleriyrket. Du lär dig grunderna i måleriprocessen och får mer kunskap inom flera typer av måleri. Du ska kunna arbeta både inomhus och utomhus, i privata hus och stora lokaler, nya hus, och även hus som behöver renoveras. I skolan lär du dig i workshops (du övar praktiskt) uppgifter som ger dig bättre måleriteknik som t ex gammaldags måleri och tapetsering. Du får teori en dag i veckan.

Målare med språkstöd – lärling (Lerum)

Kurser

Måleriprocessen
Måleri 1
Måleri 2
Måleri 3
Måleri 4
Språkkurser

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som målare.

Här kan du läsa mer om yrket samt se på filmer:

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/valj-yrke/hitta-yrken/yr… https://www.framtid.se/yrke/malare
https://youtu.be/DMAZ0v3Bgvk

Kostnader för eleven

Eleven betalar själv kurslitteratur. Andra kostnader som t ex för arbetskläder och resor kan du också behöva betala.

Studiebesök

Om du vill besöka skolan på på Skånegatan 20, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök. Anmälan via mejl till: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Följ oss gärna på Studium Bageris FB- sida: studiumbageri och Studium Bageris Instagram: studiumbageri
Där kan du se vad våra elever får göra i sin utbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Komvux arrangerar praktikplatsen i samarbete med eleven. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. Detta kan kanske betyda att du börjar tidigt på morgonen. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats, som kan ligga i annan kommun. I regel får man ingen lön från företaget under utbildningen, däremot kan du ansöka om bidrag från CSN.

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång på utbildningsplatser. Detta kan innebära en viss väntetid. Om vi får fler godkända ansökningar än vi har platser sker lottning. Vi lottar då också fram reservplatserna.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Lerums vuxenutbildning, Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Avichai Arbiv Utbildningsledare avichai.arbiv@lerum.se Telefon 1: 0302-521525 Telefon 2: 076-8863823

Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs B eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Bygg och Anläggning

Utbildningsort:

Lerum

Längd:

59 veckor

Poäng:

1 750

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRX-MAL-2208-LM

Studieperiod:

2022-08-08 2022-12-30
2023-01-02 2023-06-30
2023-07-31 2023-10-20