Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Mekaniker yrkesfordon elektrifiering

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Denna utbildning är för dig som är intresserad av att utbilda dig till mekaniker för yrkesfordon inom el- och hybridfordon. Det finns ett behov av utbildade mekaniker med rätt kompetens för dagens nyare yrkesfordon som kräver att du har en fördjupad teknisk kunskap inom elektronik och data. Utbildningen ger dig grundkunskaper om el- och hybridfordon såsom;  lastbilar, bussar och mobila maskiner. 

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elfordonstillverkare, verkstäder och bärgningsföretag.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08.00 – 16:00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande)

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

  • Du får kunskaper om el- och hybridfordons olika komponenter och delsystem.

  • Du får lära dig rutiner för elarbete, elsäkerhet och risker.

  • Du får lära dig att utföra service, underhåll och reparationer i el- och hybridfordons högvoltssystem.

  • Du får lära dig lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.

  • Du får kunskap om olika typer av elmotorer, mätutrustningar och specialverktyg.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för böcker och arbetskläder är cirka 2000 kronor. Skyddskläder får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B)

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRY-MLE-2404-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-06-28
2024-08-05 – 2024-11-29


Övrig information

Skola

Motorbranschens Tekniska Gymnasium Vux

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Besöket kan eventuellt ordnas digitalt. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Besöksadress

Otto Elanders gata 4, 421 32 Västra Frölunda

Informationsmöte

Om du blir antagen till utbildningen blir du kallad till möte på skolan om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.