Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Mekaniker yrkesfordon elektrifiering – påbyggnad

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Är du utbildad mekaniker för yrkesfordon? Saknar du kunskap inom el- och hybridfordon? Ja, då är denna utbildning kanske något för dig om du vill rusta dig för uppdrag inom el- och hybridfordon såsom;  lastbilar, bussar och mobila maskiner. 

Det finns ett behov av utbildade mekaniker yrkesfordon med rätt kompetens för dagens moderna fordon. Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elfordonstillverkare, verkstäder, och bärgningsföretag. Utbildningen ska också kunna rusta dig som redan har en anställning som mekaniker yrkesfordon och som vill bredda din kompetens.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

Utbildningen vänder sig till dig med avslutad utbildning som Mekaniker yrkesfordon, men som saknar kunskaper inom el- och hybrid.

Undervisning på plats sker en dag/ två dagar i veckan cirka klockan 1600-1900 och kompletteras med arbetsuppgifter att lösa via lärplattform för att du ska ha möjlighet att studera parallellt med arbete. Eventuellt sker skolförlagd heldagsundervisning vid ett par tillfällen. 

Innehåll

Med högspänningar i el- och hybridfordon är kunskap om risker och säkert arbete livsnödvändigt både för dig och din kund. Säkerhet är en viktig del i ditt arbete och du lär dig identifiera och analysera risker i arbetet och hur den egna arbetsplatsen blir trygg och säker.

Du tränar på att arbeta med el- och hybridfordons olika komponenter och delsystem. Du får spetskompetens om alternativa drivmedel, service och underhåll av moderna el- och elhybridfordon. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med el- och hybridfordon.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: Minst 15% av studierna genomförs på APL. Det är skolan som beslutar vilken APL-plats du ska vara på.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för böcker och arbetskläder är cirka 2000 kronor

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Engelska  

– Matematik

Dessutom måste du ha:

arbetat inom branschen som mekaniker yrkesfordon motsvarande 100 % under ett år

eller

ha godkända betyg i följande kurser på gymnasial nivå från Fordonsprogrammet eller motsvarande:

  • Verktygs- och materialhantering
  • Maskin och lastbilsintroduktion
  • Lastbilar och utrustning
  • Reparation av lastbilar och mobila maskiner  
  • Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik  
  • Komfortsystem

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Om du arbetat, ladda upp arbetsgivarintyg med tydliga start- och slutdatum samt omfattning i procent. Arbetsgivarintyget ska vara daterat och signerat av arbetsgivaren eller löneadministratör på företaget.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska

 

Dessutom måste du ha:

arbetat inom branschen som mekaniker yrkesfordon motsvarande 100 % under ett år

 

eller

 

ha godkända betyg i följande kurser på gymnasial nivå från Fordonsprogrammet eller motsvarande:

Verktygs- och materialhantering
Maskin och lastbilsintroduktion
Lastbilar och utrustning
Reparation av lastbilar och mobila maskiner
Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik
Komfortsystem

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Studieperiod 1: 2023-04-03 – 2023-06-30

Studieperiod 2:  2023-08-07 – 2023-12-22

Studieperiod 3: 2024-01-08 – 2024-05-24


Övrig information

Skola

Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG

Plats för utbildningen

Otto Elandersgata 4, 421 32 Västra Frölunda

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Besöket kan eventuellt ordnas digitalt. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Informationsmöte

Om du blir antagen till utbildningen blir du kallad till möte på skolan om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.