Gå till GRvux startsida

Mekaniker yrkesfordon elektrifiering – påbyggnad

Fordon och transport |Yrkesvux

Är du utbildad mekaniker för yrkesfordon? Saknar du kunskap inom el- och hybridfordon? Ja, då är denna utbildning kanske något för dig om du vill rusta dig för uppdrag inom el- och hybridfordon såsom; lastbilar, bussar och mobila maskiner.

Viktig information

Med högspänningar i el- och hybridfordon är kunskap om risker och säkert arbete livsnödvändigt både för dig och din kund. Säkerhet är en viktig del i ditt arbete och du lär dig identifiera och analysera risker i arbetet och hur den egna arbetsplatsen blir trygg och säker.

Utbildningens innehåll

Du tränar på att arbeta med el- och hybridfordons olika komponenter och delsystem. Du får spetskompetens om alternativa drivmedel, service och underhåll av moderna el- och elhybridfordon. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med el- och hybridfordon.

Utbildningen vänder sig till dig med avslutad utbildning som Mekaniker yrkesfordon, men som saknar kunskaper inom el- och hybrid.

Undervisning på plats sker en dag/ två dagar i veckan cirka klockan 1600-1900 och kompletteras med arbetsuppgifter att lösa via lärplattform för att du ska ha möjlighet att studera parallellt med arbete. Eventuellt sker skolförlagd heldagsundervisning vid ett par tillfällen.

Utbildningen leder till

Det finns ett behov av utbildade mekaniker yrkesfordon med rätt kompetens för dagens moderna fordon. Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elfordonstillverkare, verkstäder, och bärgningsföretag. Utbildningen ska också kunna rusta dig som redan har en anställning som mekaniker yrkesfordon och som vill bredda din kompetens.

Kostnader för eleven

Kostnader för böcker och arbetskläder är cirka 2000 kronor

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Besöket kan eventuellt ordnas digitalt. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Det är skolan som beslutar vilken APL-plats du ska vara på.
Apl-perioder: Minst 15% av studierna genomförs på APL

Antagning

Informationsmöte: Om du blir antagen till utbildningen blir du kallad till möte på skolan om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Otto Elandersgata 4, 421 32 Västra Frölunda Utbildningsanordnare: Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

1. Svenska eller svenska som andraspråk
2. Engelska
3.Matematik

Dessutom behöver du ha:

4. Arbetat inom branschen som mekaniker yrkesfordon motsvarande 100 % under ett år.

Du behöver bifoga arbetsgivarintyg med tydliga start- och slutdatum samt omfattning i procent. Arbetsgivarintyget ska vara daterat och signerat av arbetsgivaren eller löneadministratör på företaget.

eller

5. Godkända betyg i följande kurser på gymnasial nivå från Fordonsprogrammet eller motsvarande:

Verktygs- och materialhantering
Maskin och lastbilsintroduktion
Lastbilar och utrustning
Reparation av lastbilar och mobila maskiner Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik Komfortsystem

Verktygs- och materialhantering

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Handlingar som skall bifogas ansökan

Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

54 veckor

Poäng:

550

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-MLP-2208-GG

Studieperiod:

Studieperiod 1: 2022-08-08 – 2022-12-23
Studieperiod 2: 2023-01-09 – 2023-06-30
Studieperiod 3: 2023-08-07 – 2023-10-06