Gå till GRvux startsida

Murare med språkstöd

Bygg och anläggning |Lärlingsvux med språkstöd

Lärlingsutbildning med språkstöd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen är på en arbetsplats. Du har en handledare/lärare på arbetsplatsen och en yrkeslärare samt svenskalärare på skolan som hjälper dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Lärlingsutbildning med språkstöd innebär att du samtidigt studerar yrkeskurser och svenska, både i skolan och ute på arbetsplatsen.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen till murare får du de kunskaper inom de vanligaste arbetsuppgifterna för att bygga upp väggar med block av lättbetong och klä husfasader med tegel. Murare kan också arbeta med plattsättning eller med stuckatur.
Yrket kräver hantverkskunskaper och noggrannhet.

Kurser

Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 ombyggnad
Mur- och putsverk 1 – (Grundmurar)
Mur- och putsverk 2 – (Murverk)
Mur- och putsverk 3 – (Puts)
Specialyrken 1

Utbildningen leder till

De flesta murare arbetar med husbyggnation.

Kostnader för eleven

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv. Resor från och till skola och praktikplats.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna, och eventuellt prova annan inriktning. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen erättning från företaget under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång på utbildningsplatser. Detta kan innebära en viss väntetid. Om vi får fler godkända ansökningar än vi har platser sker lottning. Vi lottar då också fram reservplatserna.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Lerums vuxenutbildning, Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Avichai Arbiv Utbildningsledare avichai.arbiv@lerum.se Telefon 1: 0302-521525 Telefon 2: 076-8863823

Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs B eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Bygg och Anläggning

Utbildningsort:

Lerum

Längd:

59 veckor

Poäng:

1 380

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRX-MUR-2208-LM

Studieperiod:

2022-08-08 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-06-30
2023-07-31 – 2023-10-20