Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Operatör process

Industriteknik |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Som operatör är du en viktig del i en tillverkningsprocess! Rollen kan innebära väldigt många olika arbetsuppgifter beroende på arbetsplats. Många arbeten är handgripliga där du arbetar operativt i en industriell miljö.

Operatörer behövs inom kemisk industri, pappers/massaindustri, energiföretag, tillverkning, livsmedel med mera. För den som är problemlösare, tekniskt intresserad och vill arbeta inom industri (dagtid eller skift) kan ett jobb som operatör vara ett bra yrkesval.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 0830-1600, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande).

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

 • Du lär dig hur en tillverkningsprocess ser ut inom industrin och hur industrilösningar utvecklar och påverkar människans livsvillkor.

 • Du lär dig att läsa och förstå en ritning.

 • Du får kunskaper om lagar, regler och andra bestämmelser inom yrkesområdet.

 • Du lär dig att hantera verktyg, maskiner och datorstyrda maskiner.

 • Du får lära dig att göra riskbedömningar.

 • Du får kunskaper i att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera ditt arbete.

 • Du lär dig grundläggande industriteknik och eventuellt grundläggande svetsteknik.

 • Du får kunskap om brytningen mellan elektronik, datorteknik samt drift-, underhålls- och produktionsteknik.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 2.500 kronor för kurslitteratur och arbetskläder. Skyddskläder får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och på kommande arbetsplatser.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRY-IPO-2404-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-06-28
2024-08-05 – 2024-12-13
2025-01-06 – 2025-04-04


Övrig information

Skola

Göteborgs Tekniska College Vux Göteborg

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

 • 2024-01-18, kl.09.00-10.30

 • 2024-01-24, kl.13.00-14.30

 • 2024-01-25, kl.09.00-10.30

Är du intresserad av att göra ett studiebesök så hör av dig till Magnus Hildström på 0708-581949.

Besöksadress

Göteborgs Tekniska College, Personalvägen 17, 405 31 Göteborg

Informationsmöte

Välkommen till informationsmöte den 15 mars 2025  klockan 09:00 – 10:30 på plats i vår skolans undervisningslokaler. Du hittar oss på Personalvägen 17, Volvo Torslanda. Du får träffa personal som jobbar på skolan, får viktig information om utbildningen och vi gör en rundvandring.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss så hör av dig till Magnus Hildström på 0708-581949.