Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Personal bilverkstad språkstöd

Fordon och transport |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Denna utbildning är för dig som vill arbeta med bilar, antingen med lackering, reservdelar, bilskador eller som mekaniker. Du väljer inriktning först när du kommit in på utbildningen och fått mer information. Samtidigt med yrkesutbildningen läser du sfi-kurs D eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå.

En fordonslackerare arbetar med allt ifrån att slipa, maskera, spackla och lacka karosser till detaljer på krock- och lackskadade fordon. Som fordonslackerare kan du lackera bilar eller välja att specialisera dig inom ett visst område, till exempel motivlackering.

För den som gillar bilar men inte vill reparera dem är reservdelspersonal det perfekta yrket.

Att arbeta som reservdelspersonal innebär att förse mekaniker med reservdelar, att sälja reservdelar i butik, inleveranser, beställningar samt att vårda butik och lager.

Bilskadereparatör är ett yrke för dig som vill att krock- och plåtskadade fordon ska se ut som nytillverkade efter en reparation. En bilskadereparatör återställer formen och strukturen på skadade bilar. I arbetet används olika typer av specialverktyg och databaser.

Som fordonsmekaniker arbetar du med att felsöka, demontera, rengöra, kontrollera, justera eller byta ut felaktiga eller utslitna delar.

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara verkstäder, lackeringsanläggningar, serviceanläggningar, bärgningsföretag, däcksfirmor eller transportföretag.

Länk med mer information om yrkesområdet: Tempen på motorbranschen 2024 Västra Götaland

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Under perioder har du skolförlagd undervisning. Du får då träna på moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och du har möjlighet att få stöd.

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.
Att studera som lärling är på många sätt annorlunda än att studera på en skola. Därför är de fyra veckorna i början viktiga; passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig?

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Du får kunskaper i grundläggande fordonsteknik.

Du lär dig att planera och organisera ditt arbete.

Du får lära dig om arbetsmiljö och säkerhet inom yrkesområdet.

Du lär dig om lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet.

Du får lära dig att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.

Du får kunskap om verktyg och utrustning som används inom ditt yrkesområde.

Du lär dig om de olika arbetssätten inom respektive yrkesområde.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Arbetsskor ca 500 kr. Skyddskläder och dator får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRX-FPB-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-20
2025-01-06 – 2025-06-27
2025-08-04 – 2025-12-19
2026-01-05 – 2026-04-17


Övrig information

Skola

Motorbranschens Tekniska Gymnasium Vux

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningent. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Besöksadress

Otto Elandersgata 4, 421 32 Västra Frölunda

Informationsmöte

Du blir kallad tilll informationsmöte inför kursstart.