Gå till GRvux startsida

Personbilsmekaniker

Fordon och transport |Yrkesvux

Viktig information

I teoriundervisningen används ett webbaserat datorprogram och därför behöver du också grundläggande datorkunskaper.

Det är inget studieuppehåll över julen 2022/2023 utan du kommer arbeta med självstudier hemifrån eller APL under mellandagarna.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i bilar, bilars funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service. Den ska också ge förståelse för vilken betydelse fordonen har i vårt samhälle och vilken miljöpåverkan de har. Utbildningen ger eleven en grundläggande yrkesutbildning där stor vikt läggs vid el, elektronik och systemteknik.

Utbildningen leder till

Framtidsprognosen för yrket ser mycket ljus ut. Branschens egna undersökningar visar på ett stort behov av fler personer med fordonsteknisk utbildning, ett behov som väntas öka under de kommande åren.

Kostnader för eleven

Eleven måste ha skyddsskor. Kostnad ca 600:-

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta: bengt.ronnstedt@kungsbacka.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: Eleverna genomför APL under tvåveckorsperioder som är jämnt fördelade under läsåret.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Undervisningen sker dels i skolans moderna lokaler i Kungsbacka och dels på olika företag i regionen. Skolan ligger på fem minuters promenadavstånd från Kungsbackas station. Pendeltåg går var femtonde minut från Göteborg och Mölndal.
Utbildningsanordnare: Elof Lindälvs gymnasium

Ansvarig vuxenutbildning: Kungsbacka Vuxenutbildningen

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk – Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Extramaterial

Bilmekaniker Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Video of Bilmekaniker Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Bilmekaniker gör felsökningar, service och reparationer på personbilar eller motorcyklar. Arbetet kräver noggrannhet och servicekänsla. Kundkontakter ingår i arbetet. Utvecklingen inom yrket går mot att det blir allt mer elektronik och mindre mekanik för bilmekanikern att hantera.

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Kungsbacka

Längd:

42 veckor

Poäng:

1 000

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-PBT-2208-KA

Skola:

Elof Lindälvs gymnasieskola/Kungsbacka vuxenutbildning

Studieperiod:

2022-08-15 — 2021-12-30
2023-01-02 — 2023-06-02