Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Personbilsmekaniker Elbil – påbyggnad

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Denna påbyggnadsutbildning är för dig som är utbildad personbilsmekaniker men saknar kunskap inom el- och hybridfordon. Efter utbildningen till personbilsmekaniker elbil kan du arbeta med el- och hybridfordons olika komponenter och elsystem. Utbildningen ger dig en spetskompetens om alternativa drivmedel, service och underhåll av moderna el- och elhybridfordon.

Det finns många möjligheter till varierande och spännande arbetsuppgifter. Tycker du det verkar intressant att analysera, felsöka via olika datasystem och utföra service och underhåll på el- och hybridfordon är detta en utbildning för dig.

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elbilstillverkare, verkstäder, bensinstationer och bärgningsföretag. Det finns ett behov av kompetens om elbilsteknik i branschen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen vänder sig till dig med avslutad personbilmekanikerutbildning, men som saknar kunskaper inom el- och hybrid.

Undervisning sker en dag i veckan. Du får arbetsuppgifter att lösa via skolans lärplattform. Utbildningen går att kombinera med arbete.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande).

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

  • Du får kunskap om elarbete och elsäkerhet samt de risker som finns i samband med arbete på eller i närheten av högvoltssystem i el- och hybridfordon.

  • Du får kunskap om olika el- och hybridfordonssystem

  • Du får kunskap i att genomföra service och underhåll av olika el- och hybridfordonssystem.

  • Du får kunskap i att genomföra felsökning och diagnostisering samt använda manualer, scheman och digitala informationssystem.

  • Du får kunskaper om specialverktyg samt verktyg och övrig utrustning.

  • Du får kunskap hur man arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 3000-3500 för arbetskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande och i ditt kommande arbete.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Dessutom ska du ha godkänt i följande kurser på gymnasial nivå eller motsvarande:

– Bromsar, kaross och chassi

– Komfort och säkerhetssystem 1a

– Motorer och kraftöverföring

– Personbilsteknik introduktion

– Reparation av personbil och lätt transport

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRY-FEP-2404-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-06-28
2024-07-01 – 2024-09-20


Övrig information

Skola

Movant Vux Göteborg

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  

Mejla goteborg@movant.se så får du tid när det passar.

Besöksadress

Hildedalsgatan 4

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett introduktionsmöte på skolan om utbildningen och annat du behöver veta inför start. Schema kommer du att få i början av utbildningen.