Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Personbilsmekaniker

Fordon och transport |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

En fordonstekniker har många möjligheter till varierande och spännande arbetsuppgifter. Som fordonstekniker arbetar du med digital teknik och i högvoltsmiljöer. Du kommer också arbeta med att serva, reparera fordon samt diagnosticera och analysera. Då är detta en utbildning för dig. Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara märkesbundna verkstäder, allbilsverkstad, däckfirmor, bilbesiktning eller transportföretag. Det finns ett behov av utbildade personbilsmekaniker med rätt kompetens för dagens moderna fordon. Speciellt med tanke på utvecklingen inom el- och hybridfordon.

Länk med mer information om yrkesområdet: Tempen på motorbranschen 2024 Västra Götaland

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Under perioder har du skolförlagd undervisning. Du får då träna på moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och du har möjlighet att få stöd.

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.
Att studera som lärling är på många sätt annorlunda än att studera på en skola. Därför är de fyra veckorna i början viktiga; passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig?

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du behöver genomgå en hälsoundersökning (spirometritest) innan du går ut på den arbetsplatsförlagda utbildningen, apl. Undersökningen görs på skolan.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Du får kunskaper i fordonsteknik.

Du lär dig om bilens olika delar, även gällande el- och hybridfordon.

Du lär dig att utföra service och underhåll.

Du lär dig att planera och organisera ditt arbete.

Du lär dig om arbetsmiljö och säkerhet inom yrkesområdet.

Du lär dig om lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet.

Du får lära dig att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Arbetsskor ca 500 kr. Skyddskläder och dator får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRL-PBT-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-06-27
2025-08-04 – 2025-12-19


Övrig information

Skola

Motorbranschens Tekniska Gymnasium Vux

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningent. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Besöksadress

Otto Elandersgata 4, 421 32 Västra Frölunda

Informationsmöte

Du blir kallad till informationsmöte inför kursstart.