Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Plåtslagare

Bygg och anläggning |Yrkesvux

Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras och behandlas. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

Det är bra att gilla geometri när du jobbar som plåtslagare!

Elev på Plåtslagarutbildningen

Viktig information

Utbildningen kräver att du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska räkna med att vara aktiv elev under utbildningen på skolan mellan 08.00-15.00, måndag till fredag.  Variationer i schemat kan förekomma. När du är ute på företaget för att göra arbetsplatsförlagt lärande, apl, följer du arbetsplatsens tider.

Det är en stor fördel om du har körkort eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

När du blivit antagen, kom ihåg att söka om studiemedel hos CSN om det är aktuellt för dig.

OBSERVERA: GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Utbildningen till plåtslagare är för dig som vill arbeta i ett fritt hantverksyrke, med stor variation och med specialistkompetens. Utbildningen är en del av bygg- och anläggningsprogrammet och kursinnehållet är godkänt av branschrådet.

Utbildningen har två olika utgångar;
ventilationsplåtslagare, 800 poäng
byggnadsplåtslagare, 700 poäng.

Du väljer inriktning först när du kommit in på utbildningen och fått mer information. Utbildningstiden kan variera mellan 60-64 veckor utifrån förkunskaper och egen drivkraft.

För att klara utbildningen behöver du ha kunskaper i matematik, då du gör beräkningar för exempelvis hur mycket plåt som behövs i ett arbete. Det är också viktigt att du kan kommunicera med din arbetsplats och förstå instruktioner. Allt kursmaterial är på svenska. Utbildningen kräver att du studerar på heltid.

Kvalificerad utbildningstid
Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas kvalificerad utbildningstid. Du är lärling på ett företag i cirka 4000 timmar, cirka två och ett halvt årår. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget. Först efter att du har avslutat dina lärlingstimmar kan du göra ditt yrkesprov och få ditt yrkesbevis som plåtslagare.

Mer information och inspiration om plåtslagaryrket/ventilationsplåtslagare på svenska, engelska och arabiska finner du på pvf.se (plåtslagarnas yrkesnämnd).

Utbildningen leder till

Byggnadsplåtslagaren arbetar mestadels utomhus och ofta på höga höjder. Du arbetar både på plåtfasader och plåttak. Vissa tillverkar och monterar exempelvis fönsterbleck. Plåt är ett gammalt och samtidigt högst modernt material som hela tiden utvecklas.  Användningsområdena blir bredare och fler.

Arbetsuppgifterna är varierande och yrket är mycket självständigt. Dessutom ställs höga krav på estetik och funktion. En byggnadsplåtslagare arbetar i många material, dessutom kan rengöring, målning och snöskottning av tak ingå. 

Ventilationsplåtslagare arbetar mest inomhus med att tillverka och montera ventilationskanaler, fläktar och aggregat. Arbetet genomförs både i färdiga hus och ute på byggarbetsplatser. En del ventilationsfirmor har egna verkstäder och tillverkar delvis egna ventilationskanaler. Många ventilationsplåtslagare har specialiserat sig på att sköta drift och underhåll av större anläggningar. Då används ofta ett datoriserat övervakningssystem. Arbetsdagarna varierar och modern teknik är en förutsättning för att klara arbetet.

Kostnader för eleven

2000 kr för kurspaket med allt du behöver för din utbildning i form av kläder, utbildningsmaterial, böcker etc

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan digitalt och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  
Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till digitalt studiebesök via Teamslänk. Mötena äger rum varannan vecka.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Utbildningen innehåller cirka 15 veckor apl (arbetsplatsförlagt Lärande) och delas upp i två perioder; den första efter 4-6 månader och den andra i slutet av utbildningen. Variationer när det gäller tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt och dina förutsättningar.

Antagning

Informationsmöte:
Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till informationsmöte om utbildningen med information om schema och annat du behöver veta inför start

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Utbildningsanordnare: Movant AB www.movant.se
Plats för utbildningen: Norra Deltavägen 3, Göteborg
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Bygg och Anläggning

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

67 veckor

Poäng:

1 650

Efteranmälan:

Ja

Anmälningskod:

GEY-PLT-2210-GG

Studieperioder

Period 1: 2022-10-24 – 2022-12-30
Period 2: 2023-01-02 – 2023-06-30
Period 3: 2023-07-03 – 2023-12-29
Period 4: 2024-01-01 – 2024-02-02