Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Plåtslagare

Bygg och anläggning |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Byggnadsplåtslagaren arbetar mestadels utomhus och ofta på höga höjder. Du arbetar både på plåtfasader och plåttak. Vissa tillverkar och monterar exempelvis fönsterbleck. Plåt är ett gammalt och samtidigt högst modernt material som hela tiden utvecklas.  Användningsområdena blir bredare och fler.

Arbetsuppgifterna är varierande och yrket är mycket självständigt. Dessutom ställs höga krav på estetik och funktion.En byggnadsplåtslagare arbetar i många material, dessutom kan rengöring, målning och snöskottning av tak ingå. 

Ventilationsplåtslagare arbetar mest inomhus och tillverkar och monterar ventilationskanaler, fläktar och aggregat. Arbetet genomförs både i färdiga hus och ute på byggarbetsplatser. En del ventilationsfirmor har egna verkstäder och tillverkar delvis egna ventilationskanaler.

Många ventilationsplåtslagare har specialiserat sig på att sköta drift och underhåll av större anläggningar. Då används ofta ett datoriserat övervakningssystem. Arbetsdagarna varierar och modern teknik är en förutsättning för att klara arbetet.

Det är bra att gilla geometri när du jobbar som plåtslagare! Elev på Plåtslagarutbildningen.

Det vill säga att du bör ha känsla för tredimensionella kroppar, och hur du beräknar omkrets, area och volym. 

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

Utbildningen kräver att du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska räkna med att vara aktiv elev under utbildningen på skolan mellan 0830-1600, måndag till fredag.  Variationer i schemat kan förekomma.  När du är ute på företaget för att göra arbetsplatsförlagt lärande, apl, följer du arbetsplatsens tider.

För att klara utbildningen behöver du ha kunskaper i matematik, då du gör beräkningar för exempelvis hur mycket plåt som behövs i ett arbete. Det är också viktigt att du kan kommunicera med din arbetsplats och förstå instruktioner.

Innehåll

Utbildningen till plåtslagare är för dig som vill arbeta i ett fritt hantverksyrke, med stor variation och med specialistkompetens. Utbildningen är en del av bygg- och anläggningsområdet och kursinnehållet är godkänt av branschrådet.

Utbildningen har två olika utgångar, en mot ventilationsplåtslagare  och en mot byggnadsplåtslagare. Du väljer inriktning först när du kommit in på utbildningen och fått mer information.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: Utbildningen innehåller cirka 15 veckor apl (Arbetsplatsförlagt Lärande) och delas upp i två perioder, den första efter 4-6 månader och den andra i slutet av utbildningen.

Kvalificerad utbildningstid

Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas kvalificerad utbildningstid. Du är lärling på ett företag, cirka två och ett halvt årår. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget. Först efter att du har avslutat dina lärlingstimmar kan du göra ditt yrkesprov och få ditt yrkesbevis som plåtslagare. Mer information och inspiration om plåtslagaryrket/ventilationsplåtslagare på svenska, engelska och arabiska finner du på pvf.se (plåtslagarnas yrkesnämnd). 

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

ca 1500 kr för skyddskläder, utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Det är en stor fördel om du har körkort eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2023-04-03 2023-06-30

Period 2: 2023-07-03 2023-12-29

Period 3: 2024-01-01 2024-06-28


Övrig information

Skola

Movant AB, www.movant.se

Plats för utbildningen

Norra Deltavägen 3, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  Mejla goteborg@movant.se så får du tid när det passar

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till digitalt möte om utbildningen,  och annat du behöver veta inför start.  Schema kommer du får i början av utbildningen.