Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Processoperatör

Industriteknik |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Som processoperatör arbetar man med att styra och övervaka olika tillverkningsprocesser via datorer och instrumentpaneler. Operatören justerar olika delar av produktionen och löser eventuella problem som uppstår. Arbetet sker i kontrollrum men även ute i anläggningen. För den som är problemlösare, tekniskt intresserad och vill arbeta inom industrin (dagtid eller skift) kan ett jobb som processoperatör vara ett bra yrkesval.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 0830-1600, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande)

För mer information, se här

Innehåll

  • Du lär dig att hantera verktyg, maskiner och datorstyrda maskiner.
  • Du lär dig hur en tillverkningsprocess ser ut inom industrin och hur industrilösningar utvecklar och påverkar människans livsvillkor.
  • Du lär dig att läsa och förstå en ritning.
  • Du får kunskaper om lagar, regler och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
    Du får lära dig att göra riskbedömningar.
  • Du får kunskaper i att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera ditt arbete.
  • Du lär dig grundläggande industriteknik och grundläggande svetsteknik.
  • Du får kunskap om brytningen mellan elektronik, datorteknik samt drift-, underhålls- och produktionsteknik.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 2.500 kronor för kurslitteratur och arbetskläder. Skyddskläder får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och på kommande arbetsplatser.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-IPO-2401-GG

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2024-01-08 — 2024-07-05

Period 2: 2024-08-05 — 2024-12-13


Övrig information

Skola

Göteborgs Tekniska College

Plats för utbildningen

Göteborgs Tekniska College, Personalvägen 17, 405 31 Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

2024-10-06, kl.13.00-14.30

2024-10-13, kl.10.00-11.30

2024-10-20, kl.10.00-11.30

Är du intresserad av att göra ett studiebesök så hör av dig till Magnus Hildström på 0708-581949.

Informationsmöte

Välkommen till informationsmöte den 8 december 2024 klockan 09:00 – 10:30 på plats i vår skolans undervisningslokaler. Du hittar oss på Personalvägen 17, Volvo Torslanda. Du får träffa personal som jobbar på skolan, får viktig information om utbildningen och vi gör en rundvandring. Vi avslutar med att vi bjuder på fika.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss så hör av dig till Magnus Hildström på 0708-581949.