Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Rörsvets

Industriteknik |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Är du intresserad av ett omväxlande arbete som passar dig som är praktiskt lagd och vill arbeta med händerna? Då är denna utbildning något för dig! Utbildningen kan leda till många spännande yrkesroller inom området svetsande tillverkning.

Efter genomförd utbildning till rörsvetsare, så finns det många arbetstillfällen med intressanta arbetsuppgifter inom tillverkningsindustrin. Att arbeta som rörsvetsare innebär oftast att arbetsplatsen är inomhus i anpassade lokaler där du har en egen arbetsplats och tydlig struktur, givna tider och återkommande arbetsuppgifter. Industrins behov av manuella svetsare till nyproduktion är större än någonsin!

(Vill du arbeta som resande svetsare och arbeta mot byggbranschen eller med reparationer, underhåll och liknande uppgifter så bör du välja byggsmidesinriktningen).

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Under 43 veckors heltidsstudier utbildar du dig till rörsvetsare. När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Sju veckors APL är förlagd under studieperiod 2-3 , efter den grundläggande delen av utbildningen.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Rörsvetsutbildningens syfte är att möta den del av branschen som har behov av svetsare till nyproduktion. Utbildningens kurser, innehåll och moment är anpassat till just de branschbehoven.

Under de 43 veckor som utbildningen pågår läser du först den grundläggande delen (500 poäng). Den innehåller bl.a. ritningsläsning, mätteknik, grundläggande svetsteknik, materialkunskap och produktionsutrustning. Efter den grundläggande delen påbörjar du inriktningen Rörsvets (800 poäng). Inriktningen innehåller fördjupningar i de svetsmetoder som används vid nytillverkning. Du får svetsa efter tekniska svetsritningar, träna på svåra svetsmoment/konstruktioner, samarbeta i grupp samt lära dig hur den senaste datorbaserade svetsutrustningen fungerar. Du kom får möjlighet att utveckla mycket goda kunskaper och behörigheter för att kunna arbeta med svetsmetoderna MIG/MAG och TIG.

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar i vår utbildningslokal som ligger i anslutning till Alströmergymnasiet i Alingsås. Lokalen är utrustad med moderna maskiner och annan utrustning som är anpassade efter arbetslivets krav. Vissa delar av utbildningen genomförs även ute på företag och utbildningen som helhet sker i nära samarbete med branschen.

Förutom  att du i tal och skrift kan kommunicera på svenska bör du även ha datorvana, detta då flera processer och moment inom utbildningen är digitaliserade.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca. 2500 SEK för kurslitteratur och skyddskläder. Vi arbetar aktivt med elevernas kostnader för utbildningen och kommer genom våra leverantörer att erbjuda möjligheten till sambeställningar av främst skyddsutrustning och personliga verktyg.

Tänk på att

Utöver själva yrkeskompetensen så lägger tillverkningsindustrin i branschen  stor vikt vid noggrannhet, flexibilitet, engagemang samt förmågan att ta ansvar. B-körkort är ett önskemål men inte alltid, ett krav.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

I antagningsprocessen kan individuella intervjuer ske i syfte att bedöma dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen om du saknar fullständiga betyg i svenska och matematik.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-IRS-2408-AS

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Alingsås

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-12 – 2025-01-03
2025-01-13 – 2025-06-13


Övrig information

Skola

Campus Alingsås

Plats för utbildningen

Alingsås

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Alingsås

Besöksadress

Vuxenutbildningen Campus Alingsås vars lokaler för Industriteknik finns i anslutning till Alströmergymnasiet