Gå till GRvux startsida

Säljare butik, e-handel och inköp

Försäljning och service |Lärlingsvux

Viktig information

Du som söker denna utbildning ska ha intresse för yrket. Du lär dig om kunresan och kundbettende och får öva på relationsbyggande och möten med kunder/ leverantörer och får träning i både väntade och oväntade situationer.

Utbildningens innehåll

Orienteringskurs Kartläggning 80p
Servicekunskap 1 100p
Inköp 1 100p
Information och kommuniktion 1 100p
Praktisk marknadsföring 1 100p
Personligt försäljning 1 100p
Handel specialisering 100p
Inköp 2 100p
Branschkunskap inom handel 100p
Logistik 1 100p
Affärsutveckling och ledarskap 100p
Handel och hållbar utveckling 100p

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att jobba som butiksäljare där flera företag kan anlita dig i den fysiska butiken eller till försäljning via nätet, eller varför inte starta eget. Du lär dig jobba med administration, inköpskalkyler, marknadsföring, försäljning och service. Du kommer att lära dig att bygga websida på en befintlig plattform. Gästföreläsningar och nära kopplingar till handelsbranschen är självklarhet i den utbildningen.

Kostnader för eleven

Kostnader för eventuella litteraturböcker

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, (APL), i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en stor del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på eftermiddagar/kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Minst 70% av din utbildningstid

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Campus Mölndal
Utbildningsanordnare: Mölndal stad
Ansvarig vuxenutbildning: Campus Mölndal

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller Svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Försäljning och Service

Utbildningsort:

Mölndal

Längd:

47 veckor

Poäng:

1 180

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRL-FBI-2208-ML

Studieperiod:

2022-08-08 — 2022-12-30
2023-01-02 — 2023-06-30