Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Säljare butik

Försäljning och service |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Handelsbranschen har gått igenom stora förändringar den senaste tiden och efterfrågan av butikssäljare med kunskaper även inom e-handel blir allt större. I den här utbildningen blir du butikssäljare men får också kompetens för att kunna arbeta med försäljning på nätet.

Efter genomförd utbildning kan du arbeta som säljare inom butik och E-handel.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar med att du genomgår en fyra veckor lång introduktion. Du får den information du behöver om utbildningen för att kunna ta ställning till om utbildningen är rätt för dig. Du får möjlighet att ställa frågor om ditt framtida yrke. Du matchas också mot en lärlingsplats. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Lärlingsutbildningen Säljare butik innehåller gymnasiekurser på 800 poäng inom handel. Utbildningen innehåller kurser inom praktisk marknadsföring, service, hållbar utveckling, personlig försäljning.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för kurslitteratur är ca 4000-5000 kr. Om du väljer att köpa e-böcker blir kostnaden lägre.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRL-FBE-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-20
2025-01-06 – 2025-05-16


Övrig information

Skola

MoA Lärcentrum Vux Göteborg

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Vill du göra studiebesök på skolan?

Kontakta Tavan Thiry, administratör

tavan.thiry@moa-larcentrum.se

Besöksadress

Östra Hamngatan 30-34, 41109 Göteborg

Informationsmöte

Under ansökningsperioden 3 april – 30 april har vi informationsmöte på skolan fredag 12 april mellan kl. 13.00-15.00 och fredag 26 april mellan kl.13.00-15.00.