Gå till GRvux startsida

Säljare butik livsmedel med språkstöd

Försäljning och service |Lärlingsvux med språkstöd

Viktig information

Du som söker denna utbildning ska ha intresse för yrket. Du kommer att lära dig grunderna inom försäljning inom butik och livsmedel. Du övar på servicekänsla och att kunna ge kunderna ett bra bemötande. Gästföreläsningar och nära kopplingar till handelsbranschen är en självklarhet i den utbildningen.

Utbildningens innehåll

Orienteringskurs Kartläggning 50p Servicekunskap 1 100p Servicekunskap 2 100p
Praktisk marknadsföring 1 100p Branschkunskap inom handel 100p Handel och hållbar utveckling 100p Yrkessvenska 50p

SFI/ Grundläggande svenska som andra språk

Utbildningen leder till

Du har möjlighet att jobba som butiksäljare främst inom livsmedel. Du har en bra grund inom försäljning och service vilket gör det lättare för dig som vill läsa vidare en påbyggnadskurser efter avslutad utbildning bland annat inom e-handel och inköp.

Kostnader för eleven

Kostnader för eventuella litteraturböcker

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, (APL), i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en stor del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på eftermiddagar/kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Minst 70% av din utbildningstid

Antagning

Om din ansökan blir godkänd kan du bli kallad till informationsmöte. Om du går vidare blir du antagen till utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Campus Mölndal Utbildningsanordnare: Mölndal stad Ansvarig vuxenutbildning: Campus Mölndal

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Försäljning och Service

Utbildningsort:

Mölndal

Längd:

21 veckor

Poäng:

600

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRX-FBL-2208-ML

Studieperiod:

2022-08-08 – 2022-12-30