Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Säljare butik livsmedel språkstöd

Försäljning och service |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Under de senaste åren har livsmedelsförsäljningen blomstrat, samtidigt som branschen har genomgått stora förändringar. Kundernas köpbeteende har ändrats, vilket har ställt stora krav på livsmedelsbutikerna att modernisera. Den här utbildningen ger dig en bra bas för att kunna möta de behov som arbetsgivare och kunder har idag samtidigt som du utvecklar din svenska.

Efter genomförd utbildning kan du arbeta i livsmedelsbutik.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar med att du genomgår en tre veckor lång introduktion. Du får den information du behöver om utbildningen för att kunna ta ställning till om utbildningen är rätt för dig. Du får möjlighet att ställa frågor om ditt framtida yrke. Du matchas också mot en lärlingsplats. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.  Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.  Utbildningen är på heltid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller att du börjar senare och arbetar fram till butiks stängning på kvällen.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Lärlingsutbildningen innehåller gymnasiekurser på 600 poäng inom försäljning och service som du läser kombinerat med svenska på antingen SFI-nivå och/eller svenska som andraspråk på grundläggande/gymnasienivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som jobbar nära ihop med en svensklärare. Utbildningen innehåller kurser inom service, praktisk marknadsföring, livsmedel och hållbar utveckling.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för kurslitteratur är ca 3000-4000 kr. Om du väljer att köpa e-böcker blir kostnaden lägre.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRX-FBL-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-12 – 2024-12-20
2025-01-06 – 2025-05-30


Övrig information

Skola

MoA Lärcentrum Vux Göteborg

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Vill du göra studiebesök på skolan?

Kontakta Tavan Thiry, administratör

tavan.thiry@moa-larcentrum.se

Besöksadress

Östra Hamngatan 30-34, 41109 Göteborg

Informationsmöte

Under ansökningsperioden 3 april – 30 april har vi informationsmöte på skolan fredag 12 april mellan kl. 13.00-15.00 och fredag 26 april mellan kl.13.00-15.00.