Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Säljare butik livsmedel

Försäljning och service |Lärlingsvux med språkstöd

Under de senaste åren har livsmedelsförsäljningen blomstrat, samtidigt som branschen har genomgått stora förändringar. Kundernas köpbeteende har ändrats, vilket har ställt stora krav på livsmedelsbutikerna att modernisera. Den här utbildningen ger dig en bra bas för att kunna möta de behov som arbetsgivare och kunder har idag samtidigt som du utvecklar din svenska.

Viktig information

Utbildningen startar med att du genomgår en tre veckor lång introduktion. Du får den information du behöver om utbildningen för att kunna ta ställning till om utbildningen är rätt för dig. Du får möjlighet att ställa frågor om ditt framtida yrke. Du matchas också mot en lärlingsplats. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.  Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.  Utbildningstiden är 40 veckor på heltid.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller gymnasiekurser på 600 poäng inom handel som du läser kombinerat med svenska på antingen SFI-nivå och/eller svenska som andraspråk på grundläggande/gymnasienivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som jobbar nära ihop med en svensklärare. Utbildningen innehåller kurser inom service, praktisk marknadsföring, livsmedel och hållbar utveckling.

Utbildningen leder till

Efter genomförd utbildning kan du arbeta i livsmedelsbutik.

Kostnader för eleven

Kostnad för kurslitteratur är ca 3000-4000 kr. Om du väljer att köpa e-böcker blir kostnaden lägre.

Studiebesök

För studiebesök och frågor om utbildningen kan du ta kontakt med:

Maria Johansson, administratör/utvecklingsledare
maria.johansson@moa-larcentrum.se
 
Hilda Curovac, rektor/verksamhetschef
hilda.curovac@moa-larcentrum.se

Informationsmöte:

Du kan komma att bli kallad till gruppinformation.  I antagningen sker ett urval i enlighet med förordningen om vuxenutbildning. Det betyder att alla som söker kanske inte får plats. Till gruppinformationen kallas fler sökande än det finns platser. Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på gruppinformationen, påverkas inte din möjlighet att få en plats på utbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller att du börjar senare och arbetar fram till butiks stängning på kvällen. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Östra Hamngatan 30-34, 41109 Göteborg
Utbildningsanordnare: MoA Lärcentrum
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har minst godkänt betyg från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända. 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Försäljning och Service

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

40 veckor

Poäng:

900

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRX-FBL-2301-GG

Studieperioder

2023-01-16 – 2023-06-02
2023-08-07 – 2023-12-22