Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Sjöman maskin

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Det finns ett stort rekryteringsbehov i sjöfartsbranschen. Möjligheterna att få arbete efter avslutad utbildning är mycket goda. Svensk sjöfart har ett gott rykte och är viktig för transporter nationellt och internationellt.

Den här utbildningen ger dig de behörigheter som krävs för att arbeta ombord i maskin som vaktgående maskinpersonal. Du kan arbeta på allt från stora fartyg i internationellt vatten till mindre båtar i skärgårdstrafik.

Se här för mer information om branschen: Satsa på Sjöfart (satsapasjofart.se)

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen genomförs på plats på Öckerö och ombord på fartyg där du gör din APL. Enstaka moment genomförs på distans. Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar varvat med praktiska moment. Studierna är på heltid och du ska vara beredd på intensiva arbetsveckor, oftast måndag till torsdag kl 9-16.

Det är en fördel att ha en egen dator eftersom vi använder en digital lärplattform med undervisningsmaterial.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Under utbildningen kommer du genomföra APL på fartyg i handelsflottan, till exempel på passagerarfartyg eller isbrytare. Då får du en inskolning till yrket och du har alltid en handledare ombord. Att göra APL innebär att du bor och arbetar ombord samt följer gängse arbetstider som påmönstrad.

APL-tiden är på sammanlagt 74 dagar fördelat på en period på hösten och en period på våren. Du måste vara beredd att vara hemifrån under hela APL-perioden.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

I början av utbildningen går du en säkerhetskurs (Basic Safety) där du lär dig att hantera nödsituationer ombord.

I utbildningen Sjöman maskin får du grundläggande kunskaper om alla maskiner ombord på ett fartyg. Du lär dig om underhåll, felsökning, reparation och övervakning. Du får också lära dig om hur det är att gå vakt ombord på ett fartyg.

I utbildningen ingår också att lära sig om hantering av gods på fartyg, som till exempel tanklast eller farligt gods samt passagerare och fordon. Du får också kunskaper i grundläggande el- och verkstadsteknik samt förebyggande säkerhets- och miljöarbete ombord.

Efter utbildningen kan du söka ut följande certifikat:

  • Grundläggande säkerhet (Basic Safety)

  • Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter

  • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (PSCRB)

  • Tankerman

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Läkarintyg för sjöfolk (ca 1200kr), sjöfartsbok (ca 500kr), arbetskläder. Ev transporter till och från fartyget samt mat ombord.

Om du behöver boende på Öckerö tillkommer en kostnad. Exempel på delat boende i anslutning till skolan: ca 200kr/natt.

Tänk på att

Att arbeta till sjöss innebär att välja en livsstil. Du är ofta borta i längre perioder. Du arbetar i team som tillsammans måste lösa de problem och situationer som kan uppkomma ombord. Arbetsveckorna är intensiva och innebär att du bor och arbetar ombord. Perioden ombord varierar mellan olika fartyg, alltifrån en till åtta veckor. Efter tiden ombord har du oftast en lika lång period hemma med avlönad ledighet. Det finns även fartyg som går kortare sträckor där du kommer hem varje dag.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Krav på svenskt medborgarskap och giltigt svenskt pass (bifoga bild på fotosidan i passet till ansökan).

För att antas krävs ett läkarintyg för sjöfolk (obegränsad fart). Läkarintyget får du genom läkare anslutna till Transportstyrelsen. Läkarintyg för sjöfolk – Transportstyrelsen Kostnaden för ett läkarintyg för sjöfolk är ca 1200 kr. Här är två exempel på mottagningar dit du kan vända dig. VaccinDirekt | Vaccinationer, Reserådgivning & Intyg | VaccinDirekt eller https://www.akutlakartjanst.se/.

Skolan kontrollerar ditt läkarintyg hos Transportstyrelsen inför antagning.

För att kunna söka ut din behörighet efter utbildningen krävs minst godkänt betyg i gymnasiekurserna Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1/Svenska som andraspråk 1. De här kurserna ingår inte i utbildningen. Om du saknar betyg i kurserna, behöver du planera för att läsa dem under eller i anslutning till utbildningen. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-SMN-2408-OO

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Öckerö

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningsstart

2024-08-12

Studieperioder

Studieperioder

Används för ansökan om studiemedel via CSN.

2024-08-12 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-05-16


Övrig information

Skola

Öckerö vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Öckerö

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Öckerö

Studiebesök

Kontakta Öckerö Maritime Center (ÖMC) om du önskar komma på ett studiebesök.

Besöksadress

Björnhuvudsvägen 45, 475 31 ÖCKERÖ

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett informationsmöte på skolan.