Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Spedition- och Inköpslogistik

Fordon och transport |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som, men ej begränsat till, till exempel logistikkoordinator, produktionsplanerare, inköpare samt speditör.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Lärlingsutbildningen innebär att 80 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på ett företag. Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Under utbildningen kommer du att lära dig det som krävs för att skapa mindre friktion i transportleden. 

Du kommer kunna avhjälpa dina kollegor på ett sådant sätt att organisationen kan leverera den kvalitét och noggrannhet som arbetsuppgifterna kräver.

En speditör är en av nycklarna för att få ett bra flöde mellan kontinenten och speditörens absoluta närhet. Speditören jobbar för att effektivisera transportflödet från punkt A till B både ekonomiskt och tidsmässigt. Införskaffar sig kunskap om godsets tillgänglighet och värde samt ser till att godset hamnar på rätt plats, med rätt kvantitet, i rätt tid med rätt dokumentation.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv. Även kostnad kan tillkomma för resor.

Tänk på att

Företagen kan hantera varor av högt värde och bakgrundskontroller kan förekomma. Det kan därför behövas ett utdrag från belastningsregistret.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRL-SOI-2408-LM

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Lärlingsvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-06-20


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning lärling

Plats för utbildningen

Lerum

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Lerum

Besöksadress

Almekärrsvägen 9, 443 39 Lerum

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.