Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Storkökskock komplettering

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Utbildningen vänder sig till dig som vill bli kock och har läst måltidsbiträde- och restaurangbiträdesutbildningen eller har motsvarande kunskaper.

Efter utbildningen kan du arbeta som kock i på exempelvis sjukhus, äldreboende, skola och förskola. Du kan också arbeta på lunchrestaurang, inom konferens eller på hotell.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Du tränar matlagning i något av våra metodkök och i vår restaurang, samt gör APL på en arbetsplats. Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är både på skola och arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du kommer göra din APL på en arbetsplats under fem till sex veckor.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Du får utveckla dina kunskaper i matlagning och lära dig anpassa din matlagning utifrån olika människors behov.  Du får goda kunskaper i hygien och ergonomi och lär dig om livsmedel och näringsinnehåll.

Måltiden är en viktig del i människors liv och det är din uppgift att tillsammans med dina arbetskamrater se till att gästen får en trevlig upplevelse. Du får kunskap om vad service är och hur du bäst tar hand om en gäst och får den att vilja komma tillbaka.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för arbetskläder och kurslitteratur, ca 1500-2000 kronor.

Tänk på att

Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra apl inom skola och barnomsorg, LSS och HVB.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Du behöver också ha godkänt i

– Matlagning 2 eller ha motsvarande kunskaper.

Om du har godkänt betyg från sfi kurs D och Matlagning 2 eller motsvarande kunskaper har du också möjlighet att ansöka. Du kommer i så fall att erbjudas en nivåbedömning för att vi ska kunna bedöma om du har förutsättningar att klara utbildningen

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-RKK-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-20
2025-01-06 – 2025-02-07


Övrig information

Skola

Studium Restaurang Vux

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Via Studium Restaurangs hemsida https://studiumgbg.se/typ/restaurang/ kan du se filmer om skolan och utbildningarna som finns där.

Om du vill besöka skolan på på Skånegatan 20, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök. Anmälan via mail till: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Besöksadress

Skånegatan 20