Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Storkökskock språkstöd

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som kock i storkök på exempelvis sjukhus, äldreboende, skola och förskola. Du kan också arbeta på lunchrestaurang, inom konferens eller på hotell.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Du tränar matlagning i något av våra metodkök och i vår restaurang, samt gör ca 10 veckor APL på en arbetsplats. Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är både på skola och arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du kommer vara på en arbetsplats under två perioder på din utbildning. Varje period är ca 5 veckor.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Du får lära dig allt från grunderna i matlagning, i kombination med livsmedelskunskap och näringslära, till matlagning inom dietik och specialkost. Du får goda kunskaper i hygien och ergonomi. Du tränar matlagning i något av våra metodkök och i vår restaurang.

Måltiden är en viktig del i människors liv och det är din uppgift att tillsammans med dina arbetskamrater skapa lugn och trivsel och se till att gästen får en trevlig upplevelse. Du får därför kunskap om vad service är och hur du bäst tar hand om en gäst.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för arbetskläder och kurslitteratur, ca 1500-2000 kronor.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi D

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRS-RKS-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi D

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-06-27


Övrig information

Skola

Studium Restaurang Vux

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Via Studium Restaurangs hemsida https://studiumgbg.se/typ/restaurang/ kan du se filmer om skolan och utbildningarna som finns där.

Om du vill besöka skolan på på Skånegatan 20, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök. Anmälan via mail till: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Besöksadress

Skånegatan 20