Gå till GRvux startsida

Storkökskock

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux med språkstöd

”Under utbildningen kände jag hela tiden att det var rätt val, jag utvecklades varje dag. Efter några olika praktikplatser blev jag erbjuden jobb och nu jobbar jag som kock i köket på en förskola. Målet i framtiden är att starta och driva en egen restaurang.” citat från elev på utbildningen.

Viktig information

Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra apl inom skola och barnomsorg, LSS och HVB.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Studieform

Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan.

Utbildningens innehåll

Du får lära dig allt från grunderna i matlagning, i kombination med livsmedelskunskap och näringslära, till matlagning inom dietik och specialkost. Du får goda kunskaper i hygien och ergonomi. Du tränar matlagning i något av våra metodkök och i vår restaurang.

Måltiden är en viktig del i människors liv och det är din uppgift att tillsammans med dina arbetskamrater skapa lugn och trivsel och se till att gästen får en trevlig upplevelse. Du får därför kunskap om vad service är och hur du bäst tar hand om en gäst.

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som kock i storkök på exempelvis sjukhus, äldreboende, skola och förskola. Du kan också arbeta på lunchrestaurang, inom konferens eller på hotell.

Kostnader för eleven

Kostnader för arbetskläder och kurslitteratur, ca 1500-2000 kronor.

Studiebesök

Via Studium Restaurangs hemsida https://www.studiumgbg.se/utbildningar/restaurang-bageri/ kan du se filmer om skolan och utbildningarna som finns där.
 
Om du vill besöka skolan på på Skånegatan 20, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök. Anmälan via mail till: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:

Du kommer vara på en arbetsplats under två perioder på din utbildning. Varje period är ca 5 veckor.

Antagning:

Informationsmöte:
Du kan komma att bli kallad till gruppinformation. I antagningen sker ett urval i enlighet med förordningen om vuxenutbildning. Det betyder att alla som söker kanske inte får plats. Till gruppinformationen kallas fler sökande än det finns platser. Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på gruppinformationen, påverkas inte din möjlighet att få en plats på utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Studiums lokaler är på Skånegatan 20 i Göteborg (hållplats Scandinavium)
Utbildningsanordnare: Studium
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildning

Yrkesområde:

Restaurang och Livsmedel

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

44 veckor

Poäng:

1 150

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, November 1, 2022

Anmälningskod:

GRS-RKS-2301-GG

Studieperioder:

Period 1 2023-01-09 – 2023-06-30
Period 2 2023-08-07 – 2023-12-15