Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Svetsare

Industriteknik |Yrkesvux med språkstöd

Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras och behandlas. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.


Som svetsare kan du jobba med olika svetsmetoder och med många olika material inom flera olika branscher. Svets och sammanfogning förekommer i allt från tillverkning av avancerad medicinsk utrustning till husbyggnad. Behöver du dessutom läsa sfi-kurs D eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå så är valet lätt.

Viktig information

Inget krav på körkort finns men det är meriterande vid en framtida anställning. Även god datorvana rekommenderas då en stor del av utbildningen sker digital.  Stor fördel om du har tillgång till dator och internet hemma för att underlätta studierna.  För att du ska kunna tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du kunna de fyra räknesätten och ha förmåga att använda matematik i praktiken. Ritningsläsning är en viktig del i utbildningen.

OBSERVERA: GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

I början av utbildningen får du lära dig grundläggande industriteknik och grundläggande svetsteknik och därefter väljer du en av följande inriktningar; svetsmetoderna MIG/MAG, MMA eller TIG.

Svenskan integreras i yrkeskurserna. Du läser alltså både svenska och yrkeskurser samtidigt. Det är mycket krävande och du behöver ha tid och kraft för att fokusera.

Utbildningen varvar teori med praktik i vår egen verkstad som har de senaste svetsmaskinerna. En del av utbildningen kommer att förläggas ute hos företag, apl, arbetsplatsförlagd utbildning, där du tillsammans med en handledare deltar i företagets verksamhet och lär dig mer om hur arbetet  fungerar där.

Om du under utbildningen bedöms ha förutsättningar att klara en svetsarprövning med godkänt resultat har du möjlighet att få göra en sådan prövning. Läraren bedömer om du har förutsättningar att klara en sådan prövning. Maximalt två svetsarprövningar kan du göra under utbildningen om du har förutsättningar att klara dem. 

Att läsa och förstå en ritning är avgörande för en svetsare. Det får du lära dig på utbildningen.
 

Utbildningen leder till

Svetsning utförs exempelvis inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete. . Även inom byggbranschen är arbetsmöjligheterna goda och idag har t.ex. ca 75% av byggnaderna en stålkonstruktion som det krävs svetsarprövning för att få arbeta med.

Enligt Arbetsförmedlingen har svetsare lätt att finna jobb inom de närmsta åren.

Se gärna videon om hur det är att arbeta inom industrin.
https://www.youtube.com/watch?v=-bxi2h0W5RQ

Kostnader för eleven

Ca 2.300 kronor för kurslitteratur och arbetskläder.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Besöket kan eventuellt ordnas digitalt. Kontakta: Jannica.rask@veldikompetens.se för vidare information.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:

Minst 15 % av utbildningen sker ute på en arbetsplats, apl-plats, och du kommer att få göra flera apl- perioder under din utbildning.

Antagning

Informationsmöte:
Du kan komma att bli kallad till gruppinformation. I antagningen sker ett urval i enlighet med förordningen om vuxenutbildning. Det betyder att alla som söker kanske inte får plats. Till gruppinformationen kallas fler sökande än det finns platser. Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på gruppinformationen, påverkas inte din möjlighet att få en plats på utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:

Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Utbildningsanordnare: Veldi Kompetenscenter https://www.veldikompetens.se/
Plats för utbildningen: Norra Deltavägen 1-3, Maskingatan 5
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Industriteknik

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

70 veckor

Poäng:

1 700

Efteranmälan:

Ja

Anmälningskod:

GES-ISV-2210-GG

Studieperioder:

Termin 1;  2022-10-24 till 2022-12-23
Termin 2;  2023-01-02 till 2023-06-30
Termin 3;  2023-08-07 till 2023-12-22
Termin 4; 2024-01-01  till 2024-04-12