Gå till GRvux startsida

Svetsare

Industriteknik |Yrkesvux

Som svetsare kan du jobba med olika svetsmetoder och med många olika material inom flera olika branscher. Svets och sammanfogning förekommer i allt från tillverkning av avancerad medicinsk utrustning till husbyggnad.

Viktig information

Inget krav på körkort finns men det är meriterande vid en framtida anställning. Även god datorvana rekommenderas då en stor del av utbildningen sker digital. Stor fördel om du har tillgång till dator och internet hemma för att underlätta studierna. För att du ska kunna tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du kunna de fyra räknesätten och ha förmåga att använda matematik i praktiken. Ritningsläsning är en viktig del i utbildningen.

Utbildningens innehåll

I början av utbildningen får du lära dig grundläggande industriteknik och grundläggande svetsteknik och därefter väljer du en av följande inriktningar; svetsmetoderna MIG/MAG, MMA eller TIG.

Utbildningen varvar teori med praktik i vår egen verkstad som har de senaste svetsmaskinerna. En del av utbildningen kommer att förläggas ute hos företag, apl, arbetsplatsförlagd utbildning, där du tillsammans med en handledare deltar i företagets verksamhet och lär dig mer om hur arbetet fungerar där.

Om du under utbildningen bedöms ha förutsättningar att klara en svetsarprövning med godkänt resultat har du möjlighet att få göra en sådan prövning. Läraren bedömer om du har förutsättningar att klara en sådan prövning. Maximalt två svetsarprövningar.

Att läsa och förstå en ritning är avgörande för en svetsare. Det får du lära dig på utbildningen. Att kunna de fyra de fyra räknesätten underlättar lärandet.

Utbildningen leder till

Svetsning utförs exempelvis inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete. . Även inom byggbranschen är arbetsmöjligheterna goda och idag har t.ex. ca 75% av byggnaderna en stålkonstruktion som det krävs svetsarprövning för att få arbeta med.

Enligt Arbetsförmedlingen har svetsare lätt att finna jobb inom de närmsta åren. Pandemin påverkar dock arbetsmarknaden.

Se gärna videon om hur det är att arbeta inom industrin.

https://www.youtube.com/watch?v=-bxi2h0W5RQ

Kostnader för eleven

Ca 2.300 kronor för kurslitteratur och arbetskläder.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Besöket kan eventuellt ordnas digitalt. Kontakta: Maria.kulin@veldikompetens.se för vidare information.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Minst 15 % av utbildningen sker ute på en arbetsplats, apl-plats och du kommer att få göra flera APL perioder under din utbildning.

Antagning

Informationsmöte för utbildningen är 2022-06-21
Om du blir antagen till utbildningen blir du kallad till digitalt möte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Norra Deltavägen 1-3
Utbildningsanordnare: Veldi Kompetenscenter https://www.veldikompetens.se/ Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg stad

Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Industriteknik

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

64 veckor

Poäng:

1 450

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-ISV-2208-GG

Studieperiod:

Termin 1; 2022-08-08 till 2022-12-16
Termin 2; 2023-01-02 till 2023-06-30
Termin 3; 2023-08-07 till 2023-12-15