Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Svetsteknik

Industriteknik |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Det råder idag brist på svetsare inom verkstadsindustrin vid bygg och anläggningsföretag samt underhålls och reparationsarbeten i olika industrier vilket gör att möjligheterna att få arbete efter avslutad utbildning är goda.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Det är inget studieuppehåll över julen 2023/2024 utan du kommer arbeta med självstudier hemifrån eller apl under mellandagarna.

Studierna är på heltid och det krävs hög närvaro för att klara utbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Apl-perioder: Elevernas apl kan genomföras sammanhängande eller fördelat över terminerna. Tiden på apl för eleven är dock alltid motsvarande minst 15%.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningen ges i Kungsbacka, i skolans egen verkstad som har de senaste svetsmaskinerna. En del av utbildningen kommer att förläggas ute på företag, där du tillsammans med en handledare deltar i företagets verksamhet och lär dig mer om hur arbetet fungerar.  Efter utbildningen kommer du att besitta grundkunskaper för svetsmetoder som MMA MAG samt TIG-svetsning.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Arbetskläder, skor och skyddsutrustning så som handskar skyddsglasögon samt hörselskydd. Sammanlagd kostnad ca 2000 kr.

Tänk på att

I teoriundervisningen använder vi oss av ett webbaserat datorprogram och därför behöver du grundläggande datorkunskaper.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-SVT-2408-KA

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungsbacka

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningsstart

2024-08-12

Studieperioder

Studieperioder

Används för ansökan om studiemedel via CSN.

2024-08-12 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-06-13


Övrig information

Skola

Elof Lindälvs gymnasium Vux

Plats för utbildningen

Kungsbacka

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Kungsbacka

Besöksadress

Lindälvs gata 3, intill Kungsmässan