Gå till GRvux startsida

Svetsteknik

Industriteknik |Yrkesvux

Viktig information

I teoriundervisningen använder vi oss av ett webbaserat datorprogram och därför behöver du grundläggande datorkunskaper. Studierna är på heltid och det krävs hög närvaro för att klara utbildningen.

Det är inget studieuppehåll över julen 2022/2023 utan du kommer arbeta med självstudier hemifrån eller APL under mellandagarna.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ges i Kungsbacka i vår egen verkstad som har dom senaste svetsmaskinerna. En del av utbildningen kommer att förläggas ute på företag, där du tillsammans med en handledare deltar i företagets verksamhet och lär dig mer om hur arbetet fungerar. Efter utbildningen kommer du att besitta grundkunskaper för svetsmetoder som MMA MAG samt TIG-svetsning.

Utbildningen leder till

Det råder idag brist på svetsare inom verkstadsindustrin vid bygg och anläggningsföretag samt underhålls och reparationsarbeten i olika industrier vilket gör att möjligheterna att få arbete efter avslutad utbildning är goda.

Kostnader för eleven

Arbetskläder, skor och skyddsutrustning så som handskar skyddsglasögon samt hörselskydd. Sammanlagd kostnad ca 2000 kr

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: Elevernas APL kan genomföras sammanhängande eller fördelat över terminerna. Tiden på APL för eleven är dock alltid motsvarande minst 15%.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: genomförs på Elof Lindälvs gymnasium och ute på APL-företag Utbildningsanordnare: Elof Lindälvs gymnasium
Ansvarig vuxenutbildning: Kungsbacka Vuxenutbildningen

Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Industriteknik

Utbildningsort:

Kungsbacka

Längd:

42 veckor

Poäng:

1 000

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-SVT-2208-KA

Studieperiod:

2022-08-15 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-06-02