Gå till GRvux startsida

Trädgård – skötsel och anläggning

Naturbruk |Yrkesvux

Den gröna näringen är en växande näring som söker utbildad personal. Du kan efter utbildningen arbeta med att sköta och anlägga våra gröna miljöer såsom bostadsgårdar, offentliga miljöer, parker, kyrkogårdar och privata trädgårdar. Arbetet är fysiskt och passar dig som tycker om att arbeta med kroppen och du använder både praktiska och teoretiska kunskaper. Utbildningen är på heltid och studiemedelsberättigad.

Viktig information

Att arbeta inom den gröna näringen förutsätter en god grundfysik där kroppen är ett arbetsverktyg. Körkort ökar anställningsbarheten. Det underlättar även under apl-perioden om du har körkort. Grundläggande datorkunskaper rekommenderas både för utbildningen och arbetslivet. Under utbildningen använder vi ordbehandlingsprogram, presentationsprogram och enklare kalkylprogram (Googles versioner).

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av både teoretiska och praktiska delar och ger dig grundläggande kunskaper inom trädgårdsskötsel, anläggning, växtkunskap, trädvård och beskärning samt gestaltning. Grundläggande teoretiska kunskaper är en förutsättning för det praktiska arbetet så som beskärning, växtval och plantering utifrån växtbetingelser. Du lär dig dessutom att ta fram skötselplaner och får kunskaper om allt från trädgårdsgestaltning och projektering till färdig trädgårdsanläggning. Den praktiska undervisningen följer växtsäsongen.

Skolan har ett stort nätverk i inom yrkesområdet och du kommer göra APL (praktik) på utvalda arbetsplatser i den gröna näringen.

Utbildningen ger dig viss behörighet för att kunna söka vidare till Yrkeshögskolans trädgårdsutbildningar.
Det kan krävas arbetslivserfarenhet från den gröna sektorn för att ha fullständig behörighet.

Utbildningen leder till

Den gröna näringen ställer allt större krav på utbildning inom yrkesområdet. Du blir mer attraktiv på en arbetsmarknad som har stor efterfrågan på personal. Du kan exempelvis få arbete som miljövärd på bostadsbolag, trädgårdsarbetare i offentliga och privata miljöer samt på kyrkogårdar och idrottsanläggningar. Det finns även möjlighet att arbeta på handelsträdgårdar och i trädgårdsavdelningar inom större fackhandel. Högsäsong för trädgårdsarbeten är under vår, sommar och delvis höst.

Kostnader för eleven

Kostnader ca 3500 kr för arbetskläder och kursmaterial.

Studiebesök/ Öppet Hus

Öppet hus på Stora Katrinelunds Landeri, Levgrensvägen7 fredag den 29/4 kl 12:30-14:00 Då kan du prata med utbildningsledare/ lärare på plats för att få veta mer om utbildningen.

På Studium Trädgårds hemsida https://www.studiumgbg.se/utbildningar/tradgard/ hittar du mer information om skolan och utbildningarna som finns där.

Om du vill besöka skolan på Stora Katrinelunds Landeri, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök. Anmälan via mail till: fredrik.maring@educ.goteborg.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
2 perioder om sammanlagt ca 10 veckor under utbildningen Första terminen, hösten 2022: 4 veckor
Andra terminen, våren 2023: 6 veckor

Antagning

Informationsmöte:
Du kan komma att bli kallad till gruppinformation. I antagningen sker ett urval i enlighet med förordningen om vuxenutbildning. Det betyder att alla som söker kanske inte får plats. Till gruppinformationen kallas fler sökande än det finns platser. Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på gruppinformationen, påverkas inte din möjlighet att få en plats på utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Kulturfastigheten Stora Katrinelunds landeri på Levgrensvägen 7 i Göteborg Utbildningsanordnare: Studium Trädgård (fd August Kobbs trädgårdsutbildning)
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg stad

Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Naturbruk

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

41 veckor

Poäng:

1 120

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-TSA-2208-GG

Studieperiod:

2022-08-08 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-05-19