Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Trädgårdsarbetare anläggning

Naturbruk |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Den gröna näringen ställer allt större krav på utbildning inom yrkesområdet. Du blir mer attraktiv på en arbetsmarknad som har stor efterfrågan på personal. Du kan exempelvis arbeta som miljövärd på bostadsbolag, trädgårdsarbetare i offentliga och privata miljöer samt på kyrkogårdar och idrottsanläggningar. Det finns även möjlighet att arbeta på handelsträdgårdar och i trädgårdsavdelningar inom större fackhandel. Högsäsong för trädgårdsarbeten är under vår, sommar och delvis höst. Arbetet är fysiskt och passar dig som tycker om att arbeta med kroppen och du använder både praktiska och teoretiska kunskaper. Utbildningen är på heltid och studiemedelsberättigad.

Utbildningen ger dig viss behörighet för att kunna söka vidare till Yrkeshögskolans trädgårdsutbildningar. Det kan krävas arbetslivserfarenhet från den gröna sektorn för att ha fullständig behörighet.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen består av både teoretiska och praktiska delar och ger dig grundläggande kunskaper inom trädgårdsskötsel, anläggning, växtkunskap, trädvård och beskärning samt gestaltning.

Grundläggande datorkunskaper rekommenderas både för utbildningen och arbetslivet. Under utbildningen använder vi ordbehandlingsprogram, presentationsprogram och enklare kalkylprogram (Googles versioner).

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Apl görs under 2 perioder på sammanlagt ca 10 veckor under utbildningen.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningen innehåller gymnasiekurser på 1000 poäng inom Naturbruk. Du har också möjlighet att som tillval göra komvuxarbete 100 p.

Utbildningen består av både teoretiska och praktiska delar och ger dig grundläggande kunskaper inom trädgårdsskötsel, anläggning, växtkunskap, trädvård och beskärning samt gestaltning. Grundläggande teoretiska kunskaper är en förutsättning för det praktiska arbetet så som beskärning, växtval och plantering utifrån växtbetingelser. Du lär dig dessutom att ta fram skötselplaner och får kunskaper om allt från trädgårdsgestaltning och projektering till färdig trädgårdsanläggning. Den praktiska undervisningen följer växtsäsongen.

Att arbeta inom den gröna näringen förutsätter en god grundfysik där kroppen är ett arbetsverktyg. Körkort ökar anställningsbarheten. Det underlättar även under apl-perioden om du har körkort.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader ca 3500 kr för arbetskläder och kursmaterial.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-TSA-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-05-23


Övrig information

Skola

Studium Trädgård Vux

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Om du vill besöka skolan på Stora Katrinelunds Landeri, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök. Anmälan via mail till: fredrik.maring@educ.goteborg.se

Besöksadress

Stora Katrinelunds landeri, Levgrensvägen 7