Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Trädgårdsarbetare

Naturbruk |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Vill du arbeta som trädgårdsarbetare i till exempel parker, trädgårdar, kyrkogårdar eller idrottsanläggningar är detta utbildningen för dig. Trädgårdsyrket passar dig som tycker om att vara ute i alla väder året runt och och arbeta med kroppen.

Efter utbildningen kan du arbeta som trädgårdsarbetare i parker och trädgårdar, på kyrkogårdar och idrottsanläggningar, som miljövärd på bostadsbolag, eller med trädgårdstjänster i privata trädgårdar.

Möjliga framtida karriärvägar om du vill läsa vidare: trädgårdsmästare, arborist, landskapsarkitekt, arbetsledare inom trädgård med mera.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på arbetsplats. Du har  handledning på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. De dagar du befinner dig på en arbetsplats följer du arbetsplatsens tider. Det innebär att du kan komma att börja tidigt på morgonen. Du får vara beredd på restid till din lärlingsplats.

Våra lärlingsplatser ligger i Partille kommun och fyra dagar i veckan är du på en eller flera arbetsplatser och lär dig yrket.

Utbildningen börjar med en orienteringskurs på tre veckor. Då får du möjlighet att prova på de olika lärlingsplatserna samt testa om lärlingsutbildningen passar dig.

Innehåll

Under utbildningen får du grundläggande kunskaper inom bland annat skötsel, anläggning, växtkunskap, trädvård och beskärning.

Du har lektionspass med din lärare en dag i veckan. Övriga dagar är du ute på olika arbetsplatser och övar dig på de praktiska momenten i yrket. På lektionspassen arbetar vi mer med de teoretiska delarna men knyter ihop dom med praktiska övningar. Vi gör också flera studiebesök under året för att ta del av specialkunskap inom olika områden som t.ex. plantskola och se olika typer av arbetsplatser inom branschen.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår en stor del arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Eleven köper själv arbetskläder samt skyddskor och sekatör. Dessutom tillkommer kostnader för kurslitteratur och  resekostnader i samband med studiebesök. Sammanlagd kostnad: ca 3000 kr.

Tänk på att

För att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha grundläggande datakunskaper. B-körkort är också en stor fördel men inget krav.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Partille

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2023-04-03–2023-07-09

2023-07-10–2023-12-15

2024-01-01–2024-03-15


Övrig information

Skola

Vuxenutbildningen i Partille

Plats för utbildningen

Partille

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Partille

Studiebesök

Du har möjlighet att kontakta skolan och prata med lärare eller utbildningsledare för att ställa frågor om utbildningen. Marie Offrell, Utvecklingsledare: 031 7929629, Malin Bäck Fasth, Yrkeslärare: 0709 931457.

Informationsmöte

Du som söker utbildningen och är behörig kommer att bjudas in till informationsmöte.