Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Underhållstekniker

Industriteknik |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Industrin i regionen växer snabbt och med det växer behovet av utbildad personal inom underhåll.

Du kan jobba som underhållstekniker inom t.ex. industrin och sjöfarten där din uppgift är att säkra driften. Arbetet är ofta praktiskt med inriktning mot mekanik eller elektronik. Som underhållsteknker kommer du att att utföra planerat underhåll, akut avhjälpande underhåll eller förbättrande underhåll på maskin eller process. I arbetet med underhåll är du en viktig spelare på företaget, där du ser till att allt fungerar som det ska och när det ska. Yrket är varierande där ingen dag är den andra lik.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

Innehåll

Utbildningspaketet innehåller gymnasiekurser på 1300 poäng ur det industritekniska programmet med inriktning mot underhåll.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: Minst 15 % av utbildningen sker ute på en arbetsplats, apl-plats och du kommer att få göra flera APL perioder under din utbildning.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 2300 kronor för kurslitteratur och arbetskläder. 

Tänk på att

Inget krav på körkort finns men det är meriterande vid en framtida anställning. Även god datorvana rekommenderas då en stor del av utbildningen sker digital.  För att du ska kunna tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du kunna de fyra räknesätten.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska  

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2023-04-03 – 2023-06-30

Period 2: 2023-08-07 – 2023-12-22

Period 3: 2024-01-08 – 2024-06-14


Övrig information

Skola

Veldi Kompetens, https://www.veldikompetens.se/

Plats för utbildningen

Norra Deltavägen 1-3, 417 05 Göteborg samt Maskingatan 5, 417 64 Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Besöket kan eventuellt ordnas digitalt. Kontakta: jannica.rask@veldikompetens.se för vidare information.