Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Underhållstekniker

Industriteknik |Yrkesvux

Industrin i regionen växer snabbt och med det växer behovet av utbildad personal inom underhåll.

Viktig information

Inget krav på körkort finns men det är meriterande vid en framtida anställning. Även god datorvana rekommenderas då en stor del av utbildningen sker digital.  Stor fördel om du har tillgång till dator och internet hemma för att underlätta studierna.  För att du ska kunna tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du kunna de fyra räknesätten.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Utbildningspaketet innehåller gymnasiekurser på 1300 p ur det industritekniska programmet med inriktning mot underhåll

Utbildningen leder till:

Du kan jobba som underhållstekniker inom tex industrin och sjöfarten där din uppgift är att säkra driften. Arbetet är ofta praktiskt med inriktning mot mekanik eller elektronik. Som underhållsteknker kommer du att att utföra planerat underhåll, akut avhjälpande underhåll eller förbättrande underhåll på maskin eller process. I arbetet med underhåll är du en viktig spelare på företaget, där du ser till att allt fungerar som det ska och när det ska. Yrket är varierande där ingen dag är den andra lik.

Kostnader för eleven

Ca 2.300 kronor för kurslitteratur och arbetskläder. 

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Besöket kan eventuellt ordnas digitalt. Kontakta: jannica.rask@veldikompetens.se för vidare information.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Minst 15 % av utbildningen sker ute på en arbetsplats, apl-plats och du kommer att få göra flera APL perioder under din utbildning.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Norra Deltavägen 1-3, Göteborg
Utbildningsanordnare: Veldi Kompetenscenter https://www.veldikompetens.se/
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan det bli aktuellt att du får en kallelse till nivåbedömning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik
– Engelska  

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända. 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Industriteknik

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

52 veckor

Poäng:

1 300

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-UHT-2301-GG

Studieperioder

2023-01-09 – 2023-06-30
2023-08-07 – 2023-12-15
2024-01-08 – 2024-03-01