Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux med språkstöd

Viktig information

Under APL-perioderna följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Att läsa till undersköterska med språkstöd innebär att du läser en yrkesutbildning till undersköterska där yrkeskurser på gymnasienivå kombineras svenska som andraspråk grund samt yrkessvenska. Utbildningen består av undervisning på skolan samt arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vid behov kan du också få handledning på ditt modersmål. Utbildningen pågår i 2 år och du kan söka studiemedel från CSN när du studerar.

Utbildningen leder till

Behovet av personal inom vården är mycket stort. Som undersköterska har du goda möjligheter att få ett givande och utvecklande arbete inom exempelvis äldreomsorg, psykiatri, sjukvård eller funktionsstöd. Vård och omsorgspersonal arbetar med personlig vård, förflyttningar, medicintekniska arbetsuppgifter samt att ge stöd och hjälp på olika sätt. Utbildningen passar dig som vill ha ett socialt, varierat och aktivt arbete där professionalitet är av stor vikt vid omhändertagande av människor.  

Kostnader för eleven

Kostnad för kurslitteratur cirka 5000 kr.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats. Det ingår tre APL-perioder på vardera fyra veckor.

Antagning

Informationsmöte:
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Gamla kronvägen 56, 433 33 Partille
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildingen i Partille
Ansvarig vuxenutbildning: Vuxenutbildingen i Partille

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända. 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i fö

Ansökningsinformation

Ej sökbar

EXTRAMATERIAL

Information om utbildning

Yrkesområde:

Vård och omsorg

Utbildningsort:

Partille

Längd:

94 veckor

Poäng:

1 500

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRS-VOU-2301-PE

Studieperioder

Period 1 2023-01-09 – 2023-07-07
Period 2 2023-08 -07 – 2023-12-29
Period 3 2024-01-01 – 2024-07-05
Period 4 2024-08-05 – 2024- 12-20