Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux

Vill du arbeta med människor inom vård och omsorg?
Våra kurser inom vård och omsorg leder till arbete inom sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionshinder.

Viktig information

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Yrkesstudierna består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Du läser kurserna som närstudier, vilket innebär att du är schemalagd på skolan. Det ingår även APL (arbetsplatsförlagt lärande) på heltid under sammanlagt tolv veckor fördelat på tre perioder. Under din APL får du testa på flertalet praktiska moment under ett antal veckors praktik med en handledare på plats.

Utbildningen är upplagd på 3 perioder vilket motsvarar cirka 1,5 år.

Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig kunskap för att arbeta inom både den privata och kommunala vården.  Exempel på yrkesroller efter avslutad utbildning kan vara som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård etc.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du kommer att vara ute på APL under 3 perioder. Varje period är på 4 veckor. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad och att det blir restid till din APL plats.

Apl-perioder

En APL-period per termin.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Utbildningen sker i Vuxenutbildningen Härrydas anpassade lokaler i Mölnlycke med tillgång till bibliotek, studievägledare och specialpedagog. Skolan ligger centralt i Mölnlycke, nära busshållplats med goda förbindelser till Göteborg (cirka 15 min). Stor och gratis parkeringsplats.
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Härryda
Ansvarig vuxenutbildning: Härryda kommun

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Vård och omsorg

Utbildningsort:

Mölnlycke

Längd:

62 veckor

Poäng:

1 350

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-VOU-2301-HA

Studieperioder

2023-01-09 – 2023-06-09
2023-08-14 – 2023-12-29
2024-01-15 – 2024-05-31