Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Utbildningen vänder sig till dig som som vill gå en yrkesutbildning till undersköterska och som har godkänt betyg i sfi C, men som inte är färdig med svenska på grundläggande nivå. Som utbildad undersköterska har du goda möjligheter att få arbete direkt efter studierna. Kommuner, regioner och privata arbetsgivare över hela landet efterfrågar utbildade undersköterskor.

För att bli utbildad undersköterska behöver du ha godkända betyg i samtliga vårdkurser och kurserna Samhällskunskap 1a1 och gymnasiekursen Svenska som andraspråk 1. Skolan är cerifierad inom Vård- och omsorgscollege vilket är en kvalitetsgaranti för dig som elev. Du får även ett diplom från Vård- och omsorgcollege efter avslutade studier, om du har godkända betyg i samtliga vårdkurser och Svenska som andraspråk 1.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är på heltid, 40 timmar i veckan. Schemalagd tid kan vara måndag – torsdag, 8.30-16.30 Övrig tid är självstudier. Yrkesläraren och svenskaläraren samarbetar i yrkesutbildningen och du får mycket hjälp med yrkesspråket.

Utbildningen är ca 2 år, från april 2024 – mars 2026, med två studieuppehåll.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

På utbildningen Undersköterska med språkstöd har du tre praktikperioder, som omfattar minst 15 % av utbildningen.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

I utbildningen läser du yrkeskurser inom vård och omsorg samtidigt som du läser svenska. Du läser större delen av utbildningen på skolan men det ingår även praktik (apl). I utbildningen blandas teori och praktik och du får praktiskt öva på många moment både i skolan och på en arbetsplats. Du har tillgång till skolans välutrustade metodrum samt till en app med över 250 inspelade instruktionsfilmer, detta för att förbereda dig för det kommande yrkeslivet.

Visible Care använder digital lärplattform och digital kurslitteratur som köps via skolan. Kurslitteraturen kan du även köpa eller låna på bibliotek. Du får mer information när du börjar utbildningen.

I utbildningen ingår sfi D och svenska som andraspråk, både på grundläggande och gymnasial nivå. Det är dina tidigare kunskaper i svenska språket vid kursstart som avgör nivån.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN. Kostnad för kurslitteratur tillkommer på cirka 2000-3000kr.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRS-VOU-2404-KA

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungsbacka

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

UtbildningsformDet finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APLHär ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-07-05
2024-08-05 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-07-04
2025-08-04 – 2026-01-02
2026-01-05 – 2026-03-06


Övrig information

Skola

Visible Care Kungsbacka

Plats för utbildningen

Kungsbacka

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Kungsbacka

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare för att ställa frågor om utbildningen.

Kontakta: info@visiblecare.se

Besöksadress

Nygatan 10 A, 2 tr 43430 Kungsbacka

Informationsmöte

Du som har ansökt till utbildningen kommer bjudas in till ett digitalt informationsmöte där du får mer information om utbildningen och där du får möjlighet att ställa frågor.